FJØRFE nr. 6 - 2021

26 * FJØRFE 6 | 21 * TEMA | næringsnytt BIOGASSPRODUKSJON FRA FJØRFEGJØDSEL TIL BIOGASS Biogassproduksjon på gårdsnivå er et klimatiltak og kan gi merverdi gjennom egen- produksjon av energi og mindre nitrogentap. Fjørfegjødsel har stort biogasspotensi- ale, men kan gi prosessutfordringer. Tekst: Ingvar Kvande, forsker fornybar energi ved NORSØK & Lovise Sæter, rådgiver fornybar energi ved NORSØK. Biogass defineres som gass som dannes ved ned- bryting av organiske materialer, som gjødsel eller planterester. De som gjør den jobben er mikroorga- nismer som opererer uten tilgang på oksygen, derav er prosessen også kalt anaerob utråtning. Rå biogass består av omtrent 60 % metan. Prosessen anses som klimanøytral fordi de organiske materialene regnes som fornybare i karbonkretsløpet. Utbredelse av biogassproduksjon i Norge er foreløpig liten, men de seneste årene har flere slike anlegg blitt realisert. Løes og Morken har beregnet at det i 2019 var omtrent 80 359 tonn gjødsel fra fjørfe til slakt (70 %TS) og 228 113 tonn med gjødsel fra verpehøns og andre høner (30% TS) (Løes & Morken 2021). Det er ingen biogassanlegg i Norge som har fjørfegjødsel som hovedsubstrat, men noen av de anleggene som bygges og planlegges tenker å bruke en mindre andel fjørfe- gjødsel som del av sin substratblanding. Regjeringen la nylig frem sin nye sirkulærstrategi der biogass vurderes å kunne ha en betydelig rolle i fremti- den. Det er samtidig økt trykk fra flere aktører for blant annet utnyttelse av biogass til langtransport. HVA BESTÅR ET BIOGASSANLEGG AV? Det er mange komponenter i et biogassanlegg. Gjødsel og annet substrat blandes som oftest i en blandekum, før den transporteres til biogassreaktoren. Mengde organisk materiale som mates inn, temperatur, pH og næringssammensetning er avgjørende for om mikro- Tørr fjørfegjødsel med mye strø, klar for spredning. Foto: Anne-Kristin Løes Ingvar Kvande Lovise Sæter OMTALE OM ETABLERING AV ANLEGG FJØRFE vil publisere en egen artikkel om Trude Hegle og Elling Rugglis nybygde biogassanlegg til høsten. Anlegget deres skal samhandle fjørfegjødsel, storfegjødsel og halmtalle.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy