FJØRFE nr. 6 - 2021

25 WEB | NFL.NO * FJØRFE 6 | 21 * TEMA | næringsnytt Hvordan etablere en åpenhetskultur om psykisk helse? – Her har vi fortsatt mye å hente. Vi må snakke mer om temaet og det er viktig at man bli tatt på alvor og får hjelp når man først ber om det. Det bør være et natur- lig tema på fagmøter og annet slik at man kan senke terskelen for å snakke om temaet og be om hjelp. Det er også viktig å støtte og framsnakke de som står frem og forteller at de har hatt utfordringer. På denne måten håper jeg vi kan bidra til å endre dette. – Det er viktig å forebygge! Man må være bevisst på signalene og sørge for å prioritere seg selv og noe av det som gir overskudd og energi. Det behøver ikke alltid være de store tingene, men finne noe å glede seg over hver dag. Dessuten er det viktig å ha noe å se frem til og glede seg til. – Dersom du stikker innom en nabo for å låne noe, si all- tid ”ja” om du blir bydd en kopp kaffe. De minuttene tar du igjen i trivsel. Jeg er også veldig glad i «5 om dagen», men i travle eller krevende perioder kan selv de enkleste eller mest opplagte ting bli vanskelig å huske. Hvordan samarbeider landbrukets organisasjoner? – Vi forsøker å ha et felles fokus på bondens utfordrin- ger. Vi er alle støtteapparat for den samme bonden og følgelig viktig at vi har det samme målet om friske og uskadde bønder. Et godt eksempel på dette er kampan- jene «Tryggere sammen» og «Godt bondevett». Finnes det «akuttberedskap» ? – Alle landbruksorganisasjonene er kontaktbare innen- for normal arbeidstid, men ingen har noen «bered- skapstelefon» for bonden som jeg kjenner til, utover at Landbrukstjenester har vakttelefon med tanke på sykdomsavløser. Det er legevakt og kriseteamet i kommunen som er akuttinstansene. Har det vært spesielle henvendelser under pandemien? – Vi har hatt noen henvendelser, men ikke spesielt mange som er knyttet spesifikt til korona, men noe i forhold til de restriksjonene som har kommet. Bon- den er vant til å jobbe hjemme på gården uten veldig mange kollegaer, så situasjonen har ikke vært så veldig endret. Det vi derimot har merket er bekymringen rundt innreise for utenlandsk arbeidskraft og økonomi i forhold til å opprettholde produksjonen. Det har også vært noe bekymring rundt avløser-situasjonen for hus- dyrbøndene og manglende mulighet til ferie og fritid. Hvor mange bønder «hjelpes» i snitt hvert år? – De siste tre årene har vi vært involvert i ca 400 saker som vi har registrert som «krisebistand», i tillegg er det mange saker som håndteres med et ekstra HMS-besøk eller to, noen ekstra telefoner og noen gode samtaler. Antallet varierer ut ifra blant annet været, vi har tørke- sommeren 2018 fortsatt friskt i minne. Vi merker også når situasjonen endrer seg i de forskjellige næringene som for eksempel pelsdyr- og svinenæringen. Hva tror du er bakgrunnen for at det for mange fort- satt er «skambelagt» å be om hjelp? – Bønder er den stolteste og flinkeste yrkesgruppen jeg vet om. De er selvstendige, kreative og løsningsorien- tert, og de er vant til å måtte håndtere og løse utforut- sette ting på egenhånd. Dette er deres største styrke, men kan også bli den største svakheten ved at de ikke ber om hjelp i tide. Situasjonen kan derfor bli svært krevende før man får tatt de gode grepene. Fortsatt er det dessverre vanskeligere å snakke om psykisk helse enn at man blir fysisk sliten eller skadet. Vi er alle støtteapparat for den samme bonden og følgelig viktig at vi har det samme målet om friske og uskadde bønder. » Det er viktig å forebygge! Man må være bevist på signalene og sørge for å prioritere seg selv og noe av det som gir overskudd og energi. » Tips og råd Hvilke grep kan gjøre en forskjell i hverda- gen? Hva gjør jeg dersom jeg kjenner noen som sliter? Hvilke ressurser fin- nes i hjelpeappara- tet? Hold mobilka- mera over QR-koden for å finne ut mer. Forebyggende tiltak HMS-avtalen kan være et forebyg- gende tiltakene. ”Vi møter deg - i ditt arbeidsmiljø!” Hold mobilkamera over QR-koden for å finne ut mer.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy