FJØRFE nr. 6 - 2021

23 WEB | NFL.NO * FJØRFE 6 | 21 * TEMA | næringsnytt PSYKISK HELSE HVORDAN OPPDAGE OG HJELPE? Hvordan kan du som bonde gå frem for å søke hjelp, eller like viktig: melde din bekymring for folk du ikke tror har det bra? Hvilket støtteapparat finnes rundt bonden? Tekst: Karianne Fuglerud Ingerø Foto: yanadjan - stock.adobe.com Når kriser oppstår, eller belastningen blir for stor i livet, kan det lett bli overveldende. For bønder er jobb, fami- lieliv og fritid så tett knyttet sammen at det er vanske- lig å få den avstanden man trenger for å få bearbeidet det som har skjedd. Bonden kan også gå mye alene på egen gård, og det er kanskje ikke like lett for «kollegaer» å fange opp at utfordringene blir for overveldende. Hvordan få hjelp utenfra dersom hverdagen har blitt for tung og vanskelig? Det er ikke sikkert at den som sliter makter å be om hjelpen selv, både fordi det er vanske- lig å snakke om og/eller fordi man har ventet så lenge at det ikke finnes overskudd til å ta tak i problemene som tårner seg opp. Vi tok en prat med Kari-Anne Aanerud som er rådgiver HMS i Norsk Landbruksrådgivning Øst. Hun gir noen tips om hvordan man kan gå frem omman merker at man selv begynner å slite, eller man er bekymret for en nabo. Hvorfor er det så vanskelig å snakke om at ”det surrer i hodet”, mens det er enklere å snakke om en vond rygg og utslitte knær? – Heldigvis har dette blitt litt lettere og litt mer akseptert å snakke om, men vi er dessverre langt fra i mål. Det bør være like naturlig å snakke om psykisk sykdom og utfordringer som de fysiske, men slik er det ikke. Dette varierer selvfølgelig fra person til person, men det er fortsatt tryggest med fysiske «vondter». I utgangspunktet bør det ikke være noen forskjell på om du brekker et bein eller om du brekker en følelse - begge deler gjør vondt, begge deler gror, begge deler setter arr og stor sett blir du bra av begge bruddene … MEN det er ofte mye lettere for andre om du har gips - da forstår alle at du trenger hjelp og det er mye lettere å tilby seg å hjelpe. Vi må fortsette å jobbe aktivt for mer åpenhet rundt dette temaet. Karianne Fuglerud Ingerø – Bønder er den stolteste og flinkeste yrkesgruppen jeg vet om. De er selv- stendige, kreative og løsningsorientert, og de er vant til å måtte håndtere og løse utforutsette ting på egenhånd. Dette er deres største styrke, men kan også bli den største svakheten ved at de ikke ber om hjelp i tide. Kari-Anne Aanerud Rådgiver HMS i Norsk Landbruksrådgivning Øst Foto:Norsk Landbruksrådgivning

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy