FJØRFE nr. 6 - 2021

22 * FJØRFE 6 | 21 * TEMA | reportasjer Samvirkekylling. De kommer til Baastad Kalkun hver klekkedag. – Haner og høner går adskilt ute hos produsent, og slaktes ut til ulikt tidspunkt. Vi er derfor avhengig av å kjønns-sortere kalkunkyllingene på rugeriet. Utdannel- sen som ligger til grunn er 3-årig. Sortererne klarer ca. 1.000 kyllinger i timen. En av sortererne klarer imid- lertid 1.500 kylling i timen og er en meget effektiv fyr. Totalt klarer de å kjønns-sortere 22.000 kylling per dag. ENESTE KALKUNRUGERI Baastad Kalkun er eneste store aktør innen kalkun i Norge (Økodrift Homlagarden har en mindre økologisk produk- sjon). Baastad Kalkun leverer til alle norske kalkunprodu- senter, som nå kun er lokalisert på Innlandet og Østlan- det. De leverte i 2020 ca. 950.000 kalkunkyllinger fordelt på 37 produsenter, hvorav 3 produsenter er kombiprodu- senter som både har innsett av slaktekylling og kalkun. – Jeg trives godt med jobben min. Det er stadig nye ting å lære, og jeg har god variasjon i arbeidsdagene. Både kalkuner, og fjørfefolk for øvrig, er sjarmerende og hyggelige å jobbe sammen med. Så jeg håper å fortsette med dette i mange år til. TAKKET «JA» TIL NFL-VERV – Jeg har lenge vært imponert over arbeidet NFL har lagt ned for norsk fjørfeproduksjon, og hva de har utrettet med få ressurser. Det er en fordel at NFL er uavhengig og jobber for alle fjørfeproduksjonene. Jeg takket «ja» til varaplass og håper å bidra med relevant kunnskap om norsk kalkunproduksjon og bidra til job- ben NFL skal gjøre fremover. Engasjementet mitt for norsk fjørfeproduksjon har stadig økt, etterhvert som jeg har tatt større og større del i fjørfeproduksjonen på egen gård. Norsk landbruk produserer trygg og sunn mat og må være stolte av jobben vi gjør. Jeg takker for tilliten og gleder meg til veien videre. Historien til Baastad Kalkun Baastad Kalkun har historie tilbake til 1952 hvor Jon Baastad startet rugeri i bryggerhuset på Rødbringen gård. Etter hvert ekspanderte driften og større rugeri fikk tilhold i ny bygning på gården og sønnen Harald og kona Inger Berit tok etterhvert over. I 1982 ble det bygd eget rugeri i ny og tilpasset driftsbygning utenfor gårdstunet, og sønnene Hans Joar og Sven Anders kom med i driften av henholdsvis rugeri og rugeeggsproduksjon tilknyttet Baastad Kalkun. Rugeriet har i to omganger blitt bygd på for å holde tritt med nye krav og utvidelsesbehov, men etter mange års drift var tiden inne for nybygg. Hans Joar tok over gården og Baastad Kalkun i 2005 og drev sammen med Harald til han ble pensjonist. Sven Anders bygde hus for rugeeggproduksjon på egen gård i 2004. I 2015 ble det bygd helt nytt rugeri, nå med Anne Marie Løken som daglig leder, men fortsatt godt hjulpet av samboer Hans Joar og svigerfar Harald. Eirik Bakkalia og Anne Marie hos den ene rugeeggflokken. Eirik er fast ansatt i rugeeggproduksjonen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy