FJØRFE nr. 6 - 2021

19 WEB | NFL.NO * FJØRFE 6 | 21 * TEMA | reportasjer OPPRINNELIG FRA ELVERUM - NÅ BÅSTAD Anne Marie er født og oppvokst på korn-gård i Elverum. Hun tok agronom-utdanning på Tomb Vgs. i Råde tidlig på 90-tallet og der traff hun Hans Joar Baastad. De bosatte seg på Hans Joar sin hjemgård, Røbringen gård i Båstad i Indre Østfold. Sammen har de barna Jon Martin (15 år) og Jørgen (12 år). – Jeg er utdannet sykepleier og arbeidet i 20 år i ulike deler av helsevesenet. Hans Joar tok over gården med to rugeegghus og rugeriet Baastad Kalkun i 2005. Han drev sammen med sin far, Harald, frem til han ble pensjonist. Fra 2011 kom jeg mer og mer med i kalkundriften, for å avlaste Hans Joar som i tillegg driver bilverksted og bilopphuggeri på gården. Arbei- KALKUNPRODUKSJON FORELDREDYR OG RUGERI Anne Marie Løken ble valgt inn som vara i NFL styret i mars. Hun og familien driver rugeeggproduksjon og kalkunrugeri. Vi tok turen til Røbringen gård for å bli bedre kjent med Anne Marie og den spesialiserte driften på gården. Tekst: Karianne Fuglerud Ingerø Foto: Karianne Fuglerud Ingerø & privat Karianne Fuglerud Ingerø Rugeegghøner i ett av to hus på Rødbringen gård. Sted: Båstad, Indre Østfold, Viken Rødbringen gård • Båstad, Indre Østfold, Viken. • Hans Joar Baastad og samboer Anne Marie Løken. • Rugeeggproduksjon til kalkun. • To rugeegghus med totalt ca. 3 200 foreldredyr. • Kalkunrugeriet Baastad Kalkun. • Klekking av ca 950.000 kalkunkyllinger pr år. • Kornproduksjon på 700 daa eiet og 250 daa forpaktet jord. • Godkjent bilverksted på gården i tillegg til bilopphuggeri.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy