FJØRFE nr. 6 - 2021

WEB | NFL.NO * FJØRFE 6 | 21 * 15 TEMA | lagsarbeid STYRELEDER INGUNN DALAKER ØDERUD SITT INNLEGG PÅ REPRESENTANTSKAPSMØTE 8. JUNI: «Jeg er nyvalgt styreleder i Norsk Fjørfelag og representerer de vel 1.200 bøndene som sørger for at Norge er selvforsynt med egg og fjørfekjøtt. NFL er opptatt av inntektsløft og støtter Bondelaget og Småbrukarlagets krav i jordbruksforhandlingene. NFL er opptatt av hvordan vi skal rekrutteres fremtidens bønder? Hvem skal sørge for økt norsk selvforsyningsgrad der- som politikerne ikke er villige til å tette inntektsgapet? NFL støtter derfor faglagenes arbeid for kronemessig lik inntektsutvikling og tetting av inntektsgapet. Budskapet til Bondeopprøret om bedring av tallgrunnlag, må tas på alvor. Manglende tillit til inntektsberegnin- gene gjelder også fjørfebønder. Grunnlagstallene må oppleves som riktig av alle parter. Slik er ikke situasjonen pr. i dag. NFL er opptatt av at forbedring av tallgrunnlag også må ta for seg bønder i verdikjedene for egg og fjørfe- kjøtt. Vi bistår gjerne i arbeidet for mer korrekte inntektsberegninger og tror vi må ha flere representative referan- sebruk før neste års jordbruksoppgjør. Elementet i Jordbruksavtalen som ivaretar fjørfebøndenes økonomi, er størst mulig prisnedskrivning av korn. At Bondelaget ivaretar behovet for prisnedskrivning, er hvert år det viktigste innspillet vi har til forhandlingsutvalget. Kraftfôret utgjør ca 70 % av kostnaden til fjørfebøndene, og det hjelper ikke med billig diesel eller lav rente der- som kraftfôrprisen øker. Hovedingrediensen i fjørfefôret bør være norsk korn. Fjørfenæringen er en viktig premiss- giver for økt kornproduksjon og økt selvforsyningsgrad. I årets forslag til jordbruksavtale ble endelig husdyrtilskudd for høns oppjustert til å inkludere alle høns for bønder med full konsesjon (7.500 høns). Dette har vært et innspill fra NFL i mange år. Vi forstår ikke hva som har skjedd når husdyrsatsen samtidig reduseres. NFL forventer at Bondelaget ved første mulighet oppjusterer husdyrsatsen til 11 kr for alle høner inntil 7.500 dyr. Produsenter av kylling, and og kalkun mottar ikke husdyrtilskudd, men er berettiget avløsertilskudd. Beregningen av avløsertilskuddet er ikke tilpasset dagens kyllingproduksjon. Fjørfelaget har i flere år påpekt at avløsertilskud- det må tilpasses bedre, slik at bønder med spesialproduksjon (sakterevoksende kyllinghybrider og lavere antall kylling produsert per år) blir mer korrekt kompensert ved tilskudd til ferie og fritid. Fjørfebøndene henter 90 -100 % av inntektene i markedet. Fjørfebøndene har i årevis gjort kostbare effektiviserin- ger og omstillinger, men dette reflekteres ikke i inntekten. I 1983 fikk fjørfebonden nesten 60 % av fortjenesten for sine produkter, mens nå er det er grossistleddet som stikker av med opp mot 70 % av fortjenesten. Dagligvarehan- delen profitterer altså på fjørfebøndenes bekostning. NFL krever at Bondelaget fortsetter arbeidet sitt med mål om å utjevne maktbalansen slik at fjørfebonden får sin rettmessige andel av fortjenesten. Fjørfebøndene har stor omstillingsvilje, med mål om at neste generasjon tar over roret. Et godt jordbruksoppgjør er avgjørende for å sørge for fremtidens produksjon av norske egg og fjørfekjøtt. Takk for oppmerksomheten.» Merverdien ser du etter uke 50 Dekalb e ei robust å utholden høn med god forutnyttels og god fjørdrakt utover i produksjonsperioden. Vi ønske nye kunda velkommen! Ta kontakt for en hønprat: Stig Gøran Brenne 950 53 593 Erling Brenne 905 23 011 trondelagkyllingoppdrett@gmail.com Trøndelag kyllingoppdrett distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. www.dekalb.no Resolusjon nr. 1: ØKT INNTEKT I 125 år har inntekt vært Bondelagets fremste kampsak. Denne våren har vist at bondens tålmodighet er slutt. Vi må tette inntektsgapet for å ruste landbruket for framtida. Les hele resolusjonen her: Resolusjon nr. 2: DYREVELFERD Alle dyr i norsk land- bruk skal behandles godt. Det er bondens ansvar. Årsmøtet i Norges Bondelag slår fast at dårlig behand- ling av dyr er uak- septabelt. Les hele resolusjonen her:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy