FJØRFE nr. 6 - 2021

14 * FJØRFE 6 | 21 * TEMA | lagsarbeid NORGES BONDELAG REPRESENTANTSKAPSMØTE OG ÅRSMØTE 8. juni avholdt Norges Bondelag representantskapsmøte i forkant av sitt årsmøte 9.- 10. juni. Styreleder, Ingunn Dalaker Øderud, stilte på vegne av Norsk Fjørfelag. Også denne gangen ble møtene avholdt digitalt. Tekst: Ingunn Dalaker Øderud og Margrethe Brantsæter. Foto: Norges Bondelag Representantskapsmøtets rettet oppmerksomheten mot årets jordbruksoppgjør. I sitt innlegg formidlet Ingunn Dalaker Øderud synspunktene til NFL; innlegget står gjengitt i sin helhet. Rogaland Bondelag tok replikk etter innlegget og påpekte at de støtter NFL i vårt ønske om bedre grunnlagstall i jordbruksforhandlingene. Lars Pet- ter Bartnes kommenterte at nedjusteringen av tilskudds- satsen for høns er direkte feil og må rettes snarest. NFL er glade for uttalelsen og vil følge opp Bondelaget og Småbrukarlaget tett ved neste års forhandlinger. Årsmøtets viktigste tema var behovet for bedre inntekt. Møtet var naturlig nok preget av situasjonen i svinepro- duksjonen, og dyrevelferd var også høyt oppe på agen- daen. Det ble utformet to resolusjoner på årsmøtet; én om inntektsbehov og én om dyrevelferd. NFL stilte seg bak begge resolusjonene. Se høyre spalte for mer info. NFL hadde også planlagt innlegg til årsmøtet, men kom ikke til ordet i generaldebatten. Budskapet vi hadde planlagt var behovet for differensiert omsetningsav- gift og vår forventning om at Bondelaget intensiverer sin innsats for bedre markedsreguleringsordning på egg. NFL er allerede i dialog med nyvalgt styreleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, og har avtalt møte i Landbrukets hus 30. juni, hvor vi vil følge bla. denne viktige saken videre. Årsmøtet og representantskapet ble også denne gangen holdt digitalt. Det begrenset muligheten til samtaler med viktige støttespillere for vår næring. Dette var siste årsmøte med Lars Petter Bartnes som leder av Norges Bondelag. NFL har hatt god dialog med Bartnes og takker ham for god innsats på vegne av landets fjørfe- bønder. Margrethe Brantsæter Ingunn Dalaker Øderud 12-18ukersunghøner leveresheleåret, LSLogLB. Kontakt oss for informasjon og tilbud. Vestbygd Hønseri, 8412 Vestbygd Tlf. 76 93 56 67 / 909 32 510 even@vestbygd-honseri.no www.vestbygd-honseri.no Nyvalgt leder-trio i Norges Bondelag. Fv. Bodhild Fjelltveit, Bjørn Gimming og Egil Christopher Hoen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy