FJØRFE nr. 6 - 2021

13 WEB | NFL.NO * FJØRFE 6 | 21 * TEMA | lagsarbeid Styrerepresentant Trude Hegle og 1. vara Odd Ingar Skei var ikke tilstede da bildet ble tatt. i størst mulig grad sikrer at NFL ivaretar alle landets fjørfebønder. NORDISK FJØRFEKONFERANSE (NPC) 2021 NFL deltar i nordiske samarbeidsmøter. Hvert 5. år er Norge, ved NFL og Animalia, ansvarlig for å gjennom- føre ledermøter samt arrangere den nordiske fjørfekon- feransen Nordic Poultry Conference (NPC). Norge skulle vært vertskap for NPC i 2020, men koronapandemien hindret gjennomføring av konferansen. NPC gjennom- føres 9. - 11. november 2021 og NFL og Animalia er godt i gang med planleggingen. NPC er i hovedsak rettet mot rådgivere og veterinærer i de nordiske landene, men har i stadig større grad også blitt interessant for produsenter. Alle er velkomne til å delta! (Se baksiden av FJØRFE). FJØRFEDAGENE 2022 NFL er en samlende organisasjon for alle fjørfebønder uavhengig av varemottaker og geografisk tilhørig- het. De siste årene har vi jobbet strategisk for å få FJØRFEDAGENE til å bli det viktigste faglige og sosiale treffpunktet for fjørfebønder og øvrige aktører i nærin- gen. Arbeidet med tilrettelegging for FJØRFEDAGENE 10.-11. mars 2022 starter opp umiddelbart etter somme- ren. Vi gleder oss til igjen å samle hele «fjørfe-familien» under samme tak for faglig og sosialt påfyll! ØKONOMI TIL UTVIDELSE AV ADMINISTRASJONEN? Med økonomi som kun rommer 2,5 årsverk og et styre som bidrar på dugnad får NFL utrettet mye, men listen over saker vi gjerne skulle utført er alltid lengre enn våre ressurser strekker til. Det har i flere år vært påpekt et behov for å utvide administrasjonen, slik at NFL kan utrette enda mer for deg som fjørfeprodusent. Administrasjonen har fått i oppdrag av styret å utar- beide budsjett for hva en nyansettelse i 25-50 % vil koste. Styret vil videre ta stilling til om det er ønskelig å tære på egenkapital og/eller undersøke muligheter for ekstern finansering. HAR DU SAKER TIL NFL STYREMØTE? Sakslisten baseres på innspill fra medlemsmassen. Har du forslag til saker du ønsker behandlet? Kontakt oss! Se QR-kode i margen for kontaktinfo til styret. Planlagte styremøter 2. halvår 2021 er: • 30.-31. august (fysisk) • 30. september (digitalt) • 27. oktober (fysisk) • 9. desember (digitalt) Kontaktinformasjon til styret i NFL Hold mobilkamera over koden. LOKALLAGSLEDERMØTE HØSTEN 2021 Lokallagslederne og valgkomiteen bes holde av 26.-27. oktober til fysisk samling. Alle medlemmer oppfordres til å kontakte sin lokallagsleder dersom dere har saker deres region vil spille inn til møteagendaen. Vet du ikke hvem som er din lokallagsleder? Se QR-kode i margen for kontaktinfo til lokallagslederne. Kontaktinformasjon lokallagslederne Hold mobilkamera over koden. Bak fra venstre ser vi representanter for styret i Norsk Fjørfelag: ordfører Jan Arne Broen, styrerepresentanter Eirik Voll og Kåre Vevik, 2. vara Anne Marie Løken, nestleder Tone Steinsland, styreleder Ingunn Dalaker Øderud, styrerepresentant Rune Aas og daglig leder Margrethe Brantsæter.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy