FJØRFE nr. 6 - 2021

11 WEB | NFL.NO * FJØRFE 6 | 21 * TEMA | lagsarbeid SISTE NYTT FRA STYRET OG ADMINISTRASJONEN HVA HAR NFL PÅ AGENDAEN? 1.-2. juni kunne styret i Norsk Fjørfelag endelig møtes ansikt-til-ansikt for første gang etter valget på årsmøtet i mars. I denne omtalen gis eksempler på saker styret og administrasjonen diskuterte og som skal jobbes med fremover for å sikre best mulig rammevilkår for våre medlemmer i hele landet. Tekst Margrethe Brantsæter & Karianne Fuglerud Ingerø Foto: Karianne Fuglerud Ingerø KONKRETISERING AV ARBEIDSPLANEN NFL sin arbeidsplan ble vedtatt på årsmøtet. Arbeids- planens fire hovedpunkter er: 1. Fjørfeprodusentens rammebetingelser 2. Produsentøkonomi 3. Synlig organisasjon 4. Solid organisasjon På styremøtet konkretiserte og prioriterte NFL arbeids- oppgaver blant annet ut i fra innspill fra medlemmer på mini-høringen i mars. Komplett arbeidsplan kan oversen- des NFLs medlemmer ved henvendelse til administra- sjonen. Denne omtalen gir et lite innblikk i NFLs arbeid fremover. REFERANSEBRUK OG INNTEKTSBEREGNINGER #Bondeopprør har synliggjort at mange bønder støtter at grunnlagsmaterialet som benyttes i jordbruksforhand- lingene må forbedres, og synkende tillit til grunnlagstal- lene trekkes også fram i kravdokumentene Bondelaget og Småbrukarlaget la frem i vårens jordbruksoppgjør. Ett eksempel på arbeidet med r ammevilkår og produsent- økonomi er at NFL gjør aktivt påtrykk for mer korrekt tallgrunnlag. NFL har lenge formidlet til beslutnings- takerne at våre medlemmer ikke kjenner seg igjen i tall som presenteres. På styremøtet var Anders Huus, seniorrådgiver på næ- ringspolitisk avdeling hos Norges Bondelag og medlem i Budsjettnemnda, invitert for å gi oss en gjennomgang av tallmaterialet som er relevant for egg- og fjørfekjøttpro- dusenter. Huus presenterte Totalkalkylen for jordbruket og Resultatkontrollen, men brukte mesteparten av tiden på å oppdatere styret om dagens referansebruksbereg- ninger. Det ble mange spørsmål og god dialog i møtet. NFL-styrets betraktninger etter Huus sin gjennomgang var at det er betenkelig at så få referansebruk inngår i egg og fjørfekjøtt; henholdsvis 15 bruk med egg og 19 bruk med fjørfekjøtt. NFL mener et viktig grep for å gjøre referansebrukene mer representative er å øke antallet bruk i referansebruksberegningene. Da konsesjonsgrensen for egg ble økt til 7500, påpekte NFL at det tok for lang tid før referansebrukene gjen- speilet at de fleste eggbønder har full konsesjon. I dag stemmer antallet høner som inngår i referansebruket bedre, men nå er gjeldsgraden betydelig lavere enn det de fleste eggprodusentene kjenner seg igjen i etter omfattende og kostbare omstillinger i flere omganger de siste årene. Gjeldsgraden også for referansebruket som omfatter fjørfekjøtt fremstår som uforholdsmessig lav. Produ- senter av fjørfekjøtt har gjort betydelige investeringer og oppgraderinger i senere år, dette gjenspeiles heller ikke i referansebruksberegningen. I tillegg til lav gjeldsgrad er også vedlikeholdskostnadene i referansebruksberegningene for egg og fjørfekjøtt lave, noe som kan tyde på at brukene er i en avviklings- fase. Er da dette de riktige representantene for egg- og fjørfekjøttprodusentene som benyttes i beregningene? Margrethe Brantsæter På styremøtet i juni var Christian Anton Smedshaug fra AgriAnalyse og Anders Huus fra Norges Bondelag invitert til å holde innlegg. Karianne Fuglerud Ingerø

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy