FJØRFE nr. 6 - 2020

* FJØRFE 6 | 20 * 5 WEB | NFL.NO TEMA | leder M ange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan forandre verden - Afrikanske ordtak. En omskrivning av ordtaket, fra Norsk Fjørfelag sitt ståsted, kan lyde: På tross av at vi er en liten organisa- sjon med svært begrensede midler, løfter NFL stemmen i saker av betydning for fjørfebønder, og gir slik vårt lille bidrag til at hverdagen og fremtiden til våre medlemmer skal være best mulig. Matproduksjon og matberedskap er i disse dager høyaktuelt. Bekjempelse av global sult og fattigdom har, ifølge FN, blitt satt mange år tilbake i tid. I deler av verden stilles det spørsmål ved om koronapandemien, og iverksatte globale smittevernstiltak, kommer til å medføre flere indirekte dødsfall grunnet underernæring og sult, enn antallet som dør grunnet infeksjon med koronaviruset. Med dette bakteppet kan jeg for egen del si at det føles mer meningsfullt enn noen gang å være en liten puslespillbrikke i produksjonen av trygge, sunne og rene norske egg, kyllinger, kalkuner og ender. Jeg håper alle som jobber i fjørfenæringen kjenner på stolthet over å være en del av løsningen med å bidra til å brødfø verdens befolkning! Det er økende interesse, og behov, for kunnskap om matproduksjon. Hvor kommer maten fra? Er den pro- dusert etisk forsvarlig med hensyn til klimaavtrykk og dyrevelferd? Har bøndene og arbeiderne i verdikjeden fått en anstendig lønn? Matrelaterte samtaler forgår i familieselskaper, skolegårder, politiske partier og i det offentlige ordskiftet - for ikke å glemme i sosiale medier. «Alle» har meninger om mat, men er de fakta- basert - og på hvilket grunnlag uttaler «hvermansen» seg? Trude Hegle, kyllingprodusent, helseovervåk- ningsveterinær og styremedlem i NFL ble intervjuet i Bondebladet etter at hun bidro med oppklaringer i en diskusjon på Facebook. Temaet var dyrevelferd. Du kan lese Trude sin Ytring på side 21. Under korona florerer påstander rundt mulige sam- menhenger mellom matproduksjon og bærekraft, LEDER Å FORANDRE VERDEN Margrethe Brantsæter Margrethe Brantsæter Daglig leder Norsk Fjørfelag antibiotikaresistens samt opprinnelsen og spredningen av pandemier. På side 23 kan du lese en omtale hvor en professor på Veterinærhøgskolen tar for seg slike påstander. I vår har NFL jobbet mye med politiske rammevilkår, noe vi har omtalt i tidligere utgaver av FJØRFE. Den siste måneden har vi blant annet bidratt med innspill i høringen i Næringskomiteens behandlingen av årets Jordbruksoppgjør, og vi har oversendt innspill til alle partiprogramkomiteer. Les mer om NFLs politiske arbeid på sidene 11-15. På tross av tydelige oppfordringer fra politisk hold om at bønder skulle gjøre sitt ytterste for å opprettholde matforsyning under koronapandemien, ble det 11. juni klart at regjeringen ikke innvilger tiltakspakke til land- bruket. Norsk Fjørfelag har siden mars jobbet målrettet med innhenting av kunnskap om de ekstraordinære kostnadene, og synliggjørt behovet for økonomisk kompensasjon til fjørfebønder. NFL er svært skuffet over regjeringens manglende innsikt og fraværende vilje til å avlaste fjørfebøndene. Bondelagets reaksjon finner du på side 19. Medlemmer har oppfordret NFL til samarbeid med Norsvin. Fjørfe- og svineproduksjon har likhetstrekk som med fordel kan løftes fram i felleskap. Vårt første dialogmøte er omtalt på side 17. Jeg håper du kan ta med deg FJØRFE ut på stranda, i hagen eller i godstolen og ta deg en velfortjent pust i bakken. Om du glemmer papirversjonen hjemme er løsningen lett tilgjengelig: logg deg på digitalt via nfl.no Nyt sommeren - plutselig er høsten her igjen. God sommer!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy