FJØRFE nr. 6 - 2020

* FJØRFE 6 | 20 * 38 ANNONSØRINNHOLD Lavendel Hygiene AS representerer Kersia-Group’s hygienekonsept for egg, fjørfe og svineoppdrett; vi skal sammen lage en verden med matsikkerhet i fokus - from farm to fork! Kersia-Group har via sine datterselskaper svært høy kompetanse innen hygienefaget, noe som nå kan komme det norske markedet til gode. I tillegg har de utviklet meget gode produkter for vask/rengjøring og desinfeksjon f.eks. av kyllinghus, egg- og svineopp- drett. Kersia-Group leverer for eksempel renhold- og desinfeksjonsprodukter til 75 % av det totale fjørfemar- kedet i Storbritannia, nettopp pga. høy kompetanse og kvalitetsprodukter, samt høye markedsandeler globalt. Lavendel Hygiene AS har i 8 år levert Fumagri OPP røykdesinfeksjon til fjørfe, egg og svineoppdrett, den mest pålitelige og best kvalitetsmessige røykdesinfek- sjonen på markedet. I tillegg ønsker vi å levere et komplett program for renhold, desinfeksjon og hygiene (hygiene inkluderer sluser; håndhygiene og matteløsninger). Maksimal utnyttelse av tid, bruk av riktige produkter og utstyr til vask og desinfeksjon gir totalt sett en mer effektiv og bærekraftig produksjon. Det er ikke flaks eller tilfel- dig å oppnå et godt, trygt, effektivt og bærekraftig hygienekonsept, som fungerer kontinuerlig. Det harde arbeidet produsentene legger ned i dette skal betale seg; optimale forhold for dyrene, som igjen betaler for seg på alle måter, inkludert produktiviteten og lønnsomheten. Kvaliteten og sikkerheten på maten av- henger av denne innsatsen. Da vil det være avgjørende å jobbe med og bruke de beste produktene for vask og desinfeksjon. Fokuset på renhold og desinfeksjon er i dag stor, og med nye klimautfordringer og endret smittepress blir det meget viktig å ivareta fortsatt gode rutiner for renhold og desinfeksjon. LAVENDEL HYGIENE AS SOMMERKAMPANJE Lavendel Hygiene AS er en leverandør av produkter og kompetanse innen næringsmiddelhygiene, sykehushygiene, hygiene i farmasøytisk industri og lever- anse av produkter for vask og desinfeksjon til produsenter av svin, egg og fjørfe. Tekst: Øyvind Mathisen, Lavendel Hygiene AS Foto: Lavendel Hygiene AS. Øyvind Mathisen Lavendel Hygiene AS ISO-sertifisert Lavendel Hygiene AS er opptatt av å kunne levere kvalitet, i alle ledd; fra kundemottak, utsendelse av varer, produktkvalitet og kvalitet på opplæring, oppfølging og rådgivning. Vi ble i denne forbindelse i april 2020 ISO-sertifisert: 9001, 14001 og 45001. Dokumentasjon og referanser Dokumentasjon og referanser kan fås ved å kontakte Øyvind Mathisen tlf.: 908 52 180 eller via e-post: post@lavendelhygiene.no Røykdesinfeksjonen er enkel, trygg og miljøvennlig å bruke, og kommer til overalt. Røykdesinfeksjon benyttes etter normal vask og desinfeksjon, som et trinn 3 for en ekstra, tørr desinfisering av hele lokalet/husdyrrommet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy