FJØRFE nr. 6 - 2020

* FJØRFE 6 | 20 * 36 ANNONSØRINNHOLD P ellets, gryn og mjølfôr er de alternativene som fin- nes til verpehøner. Ytre struktur og indre struktur legges til grunn for å vurdere om kraftfôret er bra. Indre struktur omhandler partikkelstørrelsen på råva- rene som inngår i selve kraftfôret. Den ytre strukturen er den visuelle delen av fôret, det som kan definere hvor mye støv fôret inneholder. Ytre struktur definerer likevel ikke den indre kvaliteten på fôret. VITENSKAPELIGE STUDIER Vitenskapelige studier gir ulike svar om hvilken struktur som vil gi best eggproduksjon. I tillegg er det utfor- drende å tolke utenlandsstudier til vår produksjon i Norge. Grunnen er at studiene er av kraftfôr fremstilt på en annen, og dermed er studiene gjennomført med en annen type struktur enn det vi normalt produserer her til lands. Vi arbeider med en anbefaling som passer Felleskjøpenes produksjon av verpefôr i Norge. ØNSKET PARTIKKELFORDELIG I KRAFTFÔRET I hybridenes managementguider ser vi tabeller som viser anbefalt partikkelfordelig av müslifôr. Det anbefales å ha en mengde med partikler over 1 mm. Det vil gi en god utvikling av kråsen. I tabell 1 er det en samlet oversikt over anbefalt partikkelfordelig fra hybridselskapene. INDRE STRUKTUR OG FORMALING AV RÅVARER Formalinga av fôret spiller inn på partikkelfordelingen til råvarene og den indre strukturen. Vi i Felleskjøpet FELLESKJØPET AGRI HVA ER RIKTIG STRUKTUR PÅKRAFTFÔRET? Felleskjøpet Agri ønsker å produsere og levere riktig struktur på kraftfôret for å oppnå best mulig produksjonsresultater og gi økonomisk vinning for produsenten. På bakgrunn av det undersøker Felleskjøpet Agri effekten av fôrstruktur hos norske verpehøner. Tekst: Anne Line Dørum, fagsjef verpehøns, Felleskjøpet Agri. Foto: Petter Nyeng, Felleskjøpet Agri, Ivar Steine & Anne Line Dørum. Anne Line Dørum Gode produksjonsresultater med god fôrutnyttelse er det beste for lommeboka til produsenten. Her ser du eksempler på hvordan kraftfôret kan være presentert i fôrprøvepose på bildet helt venstre, og hvordan det ser ut i silo/dagtank, bilde i midten. Helt til høyre ser du hvordan fôret kan se ut i fôrrenna. En god blanding av grove partikler, fine partikler og hele korn.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy