FJØRFE nr. 6 - 2020

WEB | NFL.NO TEMA | for og foring * FJØRFE 6 | 20 * 35 ØKOLOGISK FJØRFEKJØTT Produksjonen av økologisk fjørfekjøtt i Norge er svært liten. Økologisk kalkun produseres kun i Hordaland. Siste år har produksjonen vært på 12 000-15 000 kal- kuner. Produksjon av økologisk kylling var begrenset til fire fylker, se antall dyr per fylke i diagram nedenfor. Produksjonen av økologisk kylling- og kalkunkjøtt har økt fra 165 tonn i 2015 til 459 tonn i 2018. I 2019 gikk produksjonen derimot ned med 22 tonn, noe som utgjør 5 prosent. ANVENDELSESGRAD Anvendelsesgraden for økologisk fjørfekjøtt har vært over 90 prosent de siste fem årene. Hovedsakelig skyl- des det at mange slakterier produserer på bestilling og klarer å avsette hele produksjonen som økologisk. Andelen økologisk av total fjørfekjøttproduksjon er lav og i 2019 var den lavere enn i 2018. Sterk vekst i produksjonen av konvensjonelt fjørfekjøtt og nedgang i produksjonen av økologisk kylling dro andelen øko- logisk ned til 0,41 prosent. Det er første gangen siden 2014 at andelen økologisk går ned. ETTERSPØRSEL OG PRIS PÅ FJØRFEKJØTT Aktørene ser en viss økning i etterspørselen, men det krever mye innsats for markedsføring av produktene. Prisforskjellen mellom økologisk og konvensjonell produsert fjørfekjøtt er høy, noe som bidrar til at et- terspørselen holder seg på et lavt nivå. Det kan være vanskelig å ta ut merpris på økologisk vare i markedet. Aktørene opplever at det er vanskelig å kommunisere til forbruker hvorfor man skal betale mer for den økologiske kyllingen. En årsak til dette er at det finnes stadig flere konvensjonelle fjørfekjøtt- produkter på markedet som skiller seg ut ved at det er brukt mer saktevoksende hybrider og annerledes fôrsammensetning enn det som brukes i størsteparten av kyllingkjøttproduksjonen. Kostnadene ved produksjon av økologisk kylling er høy- ere enn for konvensjonell produksjon, bl.a. på grunn av kravet om karenstid som gjør at kylling som ikke er født økologisk må leve i minst 10 uker før de slaktes. ØKOLOGISKE KYLLINGER 2019 • Høy eggmasse • Lav klinkandel • Utholdende høner • God tilvekst • Lavt fôrforbruk • Frisk kylling TOPPVERPER TOPPKYLLING Kontakt oss for å teste Toppverper/Toppkylling på neste innsett KONTAKTINFORMASJON 51 74 33 00 | WWW.FISKA.NO Kilde: Debio & ”Produksjon og forbruk av økolo- giske jordbruksvarer 2019”, Landbruks- direktoratet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy