FJØRFE nr. 6 - 2020

* FJØRFE 6 | 20 * 34 TEMA | dyr og forskning ØKT PRODUKSJON AV ØKOLOGISKE EGG De siste årene har det vært en jevn stigning i produk- sjonen av økologiske egg. I 2019 var produksjonen 4,9 prosent høyere enn i 2018. Økologiske egg utgjorde 7,5 prosent av totalt innveide egg hos eggpakkeriene i 2019. SALG AV ØKOLOGISKE EGG Eggpakkerienes salg av økologiske egg har økt de senere år. Trenden fortsatte i 2019 hvor mengden egg som ble solgt som økologisk var 4 524 tonn, en økning på 15 prosent fra 2018. Totalt var andelen økologiske egg som ble solgt som økologisk i 2019 på 91 prosent. LAVERE PRISTILLEGG FOR ØKOLOGISKE EGG Vektede priser betalt til produsent for økologiske og konvensjonelle egg str. M og L. viser at for både økolo- giske og konvensjonelle egg har prisen eggpakkeriene betaler til produsentene økt de siste årene. I 2019 gikk derimot prisen for økologiske egg ned med 1,8 prosent fra 26,01 til 25,55 per kg. For konvensjonelle egg økte prisen med 0,1 prosent fra 15,90 til 15,92. Pristilleg- get for økologiske egg var på kr 9,64 per kg i 2019, en nedgang på 4,7 prosent fra 2018 hvor pristillegget var kr 10,11 pr kg. ØKOLOGISKE LIVKYLLINGER OG VERPEHØNER Det totale antallet økologiske verpehøner i 2019 var 307 495 stk, se fordeling per fylke nedenfor. Debio godkjenner økologisk livkyllingproduksjon. Dette er en midlertidig løsning til detaljerte regler for denne produksjonen er definert i økologiregelverket. Det er per nå tre Debio-godkjente økologiske livkyllingoppa- lere. Debio opplyser at det er mulig å kjøpe livkyllinger også fra andre virksomheter. Det kan søkes Mattilsynet om tillatelse til innsett av ikke-økologiske livkyllinger til eggproduksjon, dersom det ikke er mulig å skaffe økologiske dyr. Det må vedlegges dokumentasjon som viser at du har forsøkt å få tak i økologiske fjørfe. Det skal også dokumenteres at dyra er fôret med økologisk fôr fra de er tre dager gamle. Livkyllinger fra oppdret- tere som ikke er kontrollert og godkjent av Debio må gjennom full karenstid når de settes inn i et økologisk driftsopplegg selv om de har fått økologisk fôr hos oppdretter. ØKOLOGISK FJØRFEPRODUKSJON LITEN PRODUKSJON I NORGE Produksjonen av de fleste økologiske jordbruksvarer gikk ned i 2019 sammen- liknet med året før. Unntaket er økologiske egg, som har økt årlig siden 2012, og utgjorde 7,5 prosent av totalt innveide egg til eggpakkeriene i 2019. Økologisk fjørfekjøtt var på kun 0,41 prosent av total fjørfekjøttproduksjon i 2019. Tekst & foto: Karianne Fuglerud Ingerø ØKOLOGISKE VERPEHØNER PER FYLKE 2019 Kilde: Debio & ”Produksjon og forbruk av økolo- giske jordbruksvarer 2019”, Landbruks- direktoratet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy