FJØRFE nr. 6 - 2020

* FJØRFE 6 | 20 * 31 WEB | NFL.NO TEMA | reportasjer Botten gård i Rakkestad • Eier Elise Aandstad (26) • Kjøpt på det åpne marked i 2020 for 21 millioner • Bosted for Elise, Magnus og deres to barn • Starter kalkunproduksjon med 20 000 per år fra 2021 • Kornproduksjon på ca 600 daa Stompeslett gård i Eidsberg • Eier Magnus Aandstad (31) • Drevet familiegården siden 2013 • Overtok gården i 2016 • Kalkunproduksjon ca 24 000 per år • 250 daa eid jord og 460 daa leid jord SER FREM TIL DRIFTEN STARTES OPP I 2021 Drømmen om å skape arbeidsplass hjemme på gården for både Elise og Magnus har hele tiden vært et stort ønske. Elise forteller at de akkurat nå holder på å bli kjent med den nykjøpte gården for å finne ut hvilke andre muligheter de har i forhold til produksjon, og å kunne skape ett større inntektsgrunnlag på Botten gård. – Før gårdskjøpet gikk vi med utbyggingsplaner på Stompeslett, hjemgården til Magnus. Vi vurderte å bygge på dagens kalkunhuset, eller bygge nytt for å øke produksjonen, dersom det ble åpnet for det fra vår varemottaker Nortura. Når Botten gård, med kyllinghus, kom for salg tenkte vi først at det ikke var aktuelt for oss å kjøpe. Men etter at Steinar, faren til Magnus, regnet på det endte det med kjøp. Nå skal Magnus fortsette å drive hjemgården Stompslett og jeg skal drive Botten gård, forteller Elise. – At det nå blir kalkun også på Botten gård handler i stor grad om å spesialisere seg på en type produksjon, å bli gode på den. Magnus har stor kunnskap om kalkunproduksjonen. Jeg har selv opparbeidet meg en del kunnskap etter å ha vært med og stelt i fjøset i flere år. I tillegg har Steinar også betydelig kompetanse etter 30 år med kalkuner. Fordelene med å drive hver for seg, men med samme produksjon, er blant annet kunnskap og kompetanse som kan utveksles. Vi tenker på forskjellige måter, om forskjellige ting, og vi kan komme med innspill til hverandre. I første om- gang ønsker jeg å lære enda mer om produksjonen fra Magnus og andre kalkunprodusenter. Men jeg er nok litt mer nytenkende og har mange spørsmål om hvorfor vi gjør sånn, og ikke sånn, sier Elise. –Produksjonen av kalkun kommer til å være lik på de to gårdene, men med ulik alder på dyrene. Vi kommer begge steder til å ta fôr fra Råde Mølle. Vi opplever at det er et godt fokus i samarbeid med dem i forhold til fôringsanbefa- linger og oppfølging f.eks. i forhold til tråputeskår. Kalkuner må «læres opp» til å finne mat og vann i starten, og det- te kan være ganske utfordrende og tidkrevende, i tillegg til forskjell i leveransen av daggamle som må tas hensyn til. Man må hjelpe de litt i gang, og jeg har mye å lære fremover. –Av miljøberikelse har vi benyttet peckstones og lusernehøy, med stor suksess. Men som nevnt ønsker jeg å tenke nytt, så i sommerhalvåret har jeg også tatt inn f.eks. bringebærkratt og gress til dem, og det er stor stas! Jeg har lyst til å teste ut flere former for miljøberikelse, og måter å aktivisere dyrene på. Men i første omgang er det mye annet jeg skal lære i forhold til ventilasjonssystem og andre praktiske ting. –Med tanke på at jeg ikke har den fysiske styrken som Magnus har, kommer det også til å bli viktig for meg å finne måter å jobbe på, med kalkunproduksjonen, som er lettere og mindre fysisk krevende. På Botten gård må jeg finne frem til arbeidsbesparende løsninger som krever mindre fysisk styrke enn slik vi har produksjonen på Stompeslett. Nå ser Elise frem til å drifte sitt helt eget kalkunhus på Botten gård fra nyttår. Men først må noen tilpasninger til for å endre dagens kyllinghus til å passe for kalkunproduksjon. Blant annet skal nytt fôringsanlegg på plass før driften startes opp i januar 2021. KFI Foto: Karianne Fuglerud Ingerø

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy