FJØRFE nr. 6 - 2020

* FJØRFE 6 | 20 * 27 WEB | NFL.NO TEMA | næringsnytt Husdyrtreff er lagt opp som et gruppearbeid, hvor elever kan velge mellom ulike husdyrproduksjoner. Det ligger også et konkurranseelement i dette tilbudet: Det kåres en skolevinner, uavhengig av valgte husdyrpro- duksjon, og en landsvinner innen hver produksjon. Innen fjørfe ble årets landsvinnere en gruppe av andreårselever på Tomb. For øvrig ble også en gruppe agronomelever på Tomb landsvinnere på gris. Vinnergruppa innen fjørfe bestod av Henrik Lund, Gyda Skjelle Vister og Louise Mathiesen, alle fra Viken. Henrik kommer fra Degernes der driver de blant annet med kalkunproduksjon. Gyda kommer fra Skiptvet i og Louise fra Hurum. Gruppa har besvart en oppgave med temaer fra både egg- og kyllingproduksjonen. Innen eggproduksjonen ble de presentert for ulike resultatparametre for to eggprodusenter. Her var det forskjeller både når det gjaldt fôrforbruk og eggkvalitet. Utfordringen de fikk var da å peke på sannsynlige årsaker til forskjell i resultater. Videre ble de utfordret på å vurdere måleresultater for luftkvalitet i hønsehus, og til å komme med forslag til forbedring. Besvarelsen viser at de har særs god kompe- tanse omkring klimastyring. Årets utfordring innen kyllingproduksjon tok utgangs- punkt i dyrevelferd. Gruppen skulle med bakgrunn i Holdforskriften, KSL- krav og varemottakerkrav sys- tematisere dagens hovedkrav til dyrevelferd. Gruppa løste denne oppgaven på en glimrende måte. De tok utgangspunkt i fjørfeets naturlige adferd og presen- terte og forklarte kravene ut fra denne vinklingen. De fikk også muligheten til å se litt framover: Hvordan vil regelverket se ut i 2030. Det var mye vettuge drøftin- ger her også. Oppgaven hadde også et fokus innen næringspolitikk med vekt på markedsbalanse og markedsregulering. Gruppen var godt oppdatert også innenfor dette fagfeltet. Det er veldig positivt å se at naturbrukselever innehar så høg kompetanse innen husdyrfag. Som arrangør av Husdyrtreff synes vi det er både viktig og artig å få være med på å bidra til slik kompetansebygging. Det gjør vi også ved at vi annethvert år inviterer landets husdyrlærere til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene. Til slutt vil vi gratulere Henrik, Gyda og Louise og Tomb med flotte prestasjoner! HUSDYRTREFF FJØRFEPRODUKSJON Husdyrtreff er et undervisningstilbud fra Norsvin, Geno, TYR, Tine og Nortura til elever på landets naturbruksskoler. Hovedmålgruppen er tredjeårselevene, men andreårselever har også mulighet til å delta. Tekst og foto: Sverre Rædergård, Nortura Landsvinnere Husdyrtreff fjørfeproduksjon fra høyre: Henrik Kristoffer Lund, Degernes, Rakkestad, Gyda Skjelle Vister, Skiptvet, Louise Mathiesen, Sætre, Hurum, Tore Framstad, lærer. Sverre Rædergård

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy