FJØRFE nr. 6 - 2020

* FJØRFE 6 | 20 * 23 WEB | NFL.NO TEMA | næringsnytt Hva vet vi om kronavirusets opprinnelse? – Dette er jo ikke endelig klarlagt, men det stammer høyst sannsynlig fra flaggermus i Kina, og sannsynligvis overført via en mellomart, der pangolinene ser ut til å være det mest sannsynlige. Hva er årsakene til at akkurat dette viruset har blitt en pandemi? – Sannsynligvis har vi også tidligere hatt pandemier av forskjellige Coronavirus. Over tid har disse gått over til å være relativt ufarlige forkjølelsesvirus. Dette kan ha skjedd for opptil 1 000 år siden, og ett eksempel er ifølge virologer et virus som muligens kom fra storfe omtrent i ca 1870 og i dag er et vanlig forkjølelsesvirus. Husk at forkjølelsesvirus er smittsomme og ofte ikke gir full im- munitet over lang tid. Ved spredning til «naive» popu- lasjoner, mennesker eller dyr som ikke har opparbeidet immunitet og derfor er mottakelige for smitte, kan disse gi stor dødelighet. Det var ikke bare meslinger og kop- per som drepte store deler av menneskene i Amerika. Har opprinnelse og spredning av viruset sammenheng med global matproduksjon? – Når det gjelder den pågående pandemien ser jeg ikke det som en direkte sammenheng med matproduk- sjon, men derimot er det en menneskeskapt situasjon der ville dyr og kjøtt fra ville dyr blandes inn i store markeder, særlig i Kina. Slik legges forholdene til rette for overføring av virus. Hva er årsaken til at smittsomme sykdommer ofte oppstår i «varmere strøk»? – En stor del av de virus som har potensiale til å hoppe over fra ville dyr til mennesker har sin opprinnelse i gamle, tropiske skoger med et mylder av forskjellige arter. Er det arter som er nært beslektet med oss (aper) kan smitte lett skje ved kontakt via blod eller kjøtt. Mange virus finnes hos store kolonier av mus, rotter og andre små dyr, og vi vet at flaggermus har et usannsyn- lig stort antall virus. Overaskende nok er det i hoved- sak skogene i sentral-Afrika, Sør-Øst-Asia og over i Australia som har gitt opphav til de fleste slike virus, og i mindre grad verdens største regnskog, Amazonas. Nå har Amerika vært adskilt fra de andre kontinentene KORONAPANDEMIEN HAR HUSDYR SKYLDEN? Er påstanden om sammenheng mellom husdyrhold og globale pandemier riktig? Vi snakket med Eystein Skjerve, professor i veterinær samfunnsmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen, og fikk hans synspunkter på saken. Tekst: Margrethe Brantsæter & Karianne Fuglerud Ingerø, NFL Foto: ©Feydzhet Shabanov - stock.adobe.com Margrethe Brantsæter Karianne Fuglerud Ingerø Når det gjelder den pågående pandemien ser jeg ikke det som en direkte sammenheng med matproduksjon. »

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy