FJØRFE nr. 6 - 2020

* FJØRFE 6 | 20 * 19 WEB | NFL.NO TEMA | næringsnytt Hvilke synspunkter har Bondelaget på at landbruket ble utelatt fra tiltakspakke 3, og at det ikke kommer en kompensasjon for økte kostnader for denne perioden? – Jeg er skuffa over at regjeringa ikke har bidratt med ekstraordinære tiltak i en ekstraordinær situasjon. Det ville vært viktig for kraftfôrbrukerne, grønt-, frukt- og bærbransjen, og ikke minst for mangfoldet av lokal foredling og landbruksbasert turisme. – I fjørfenæringen har kraftfôrkostnadene i vår økt kraftig, noe vi argumenterte for at bonden ikke kunne forventes å dekke selv. Framover er det viktig at prisøk- ningen blir fordelt i verdikjeden, slik at merkostnaden ikke kun blir liggende hos bonden. Kan det komme koronapakke til landbruket på et senere tidspunkt, slik at man kan få dekket inn tapet grunnet økte kostnader som fjørfebønder har hatt i mars-juni? – Regjeringa har vært tydelig på at det ikke kommer noen koronapakke, de oppfatter at situasjonen i land- bruket ikke tilsier et behov for ekstra støtte. Vi mener at konsekvensene av nedstengingen og andre inngri- pende koronatiltak, først vil bli tydeligere etter hvert. – Nå normaliseres kraftfôrprisene igjen i tråd med at den norske krona styrker seg. De ekstraordinære kostnadene fjørfenæringa har pådratt seg siden mars, forsvinner imidlertid ikke. For mange er produktene al- lerede solgt uten at kostnadsøkningene er henta inn. Vi er derfor bekymra for likviditeten/økonomien til en del av disse nå i sommer, og vil følge situasjonen tett. Det ber vi også LMD om å gjøre. Flere opposisjonspartier har uttalt at de jobber med forslag til tiltakspakker - hva gjør Bondelaget for å påvirke i den sammenheng? – Bondelaget har løpende politisk kontakt med mange for å få gjennomslag for det vi mener er ekstraordinære kostnader og utfordringer på grunn av korona. Debat- ten og avstemmingen på Stortinget om jordbruksopp- gjøret, viste dessverre at det ikke blir flertall for noen tiltakspakker. Det er svært skuffende. PRODUSENTØKONOMI INGENKORONAPAKKE TIL FJØRFEBØNDENE 12. mai oversendte Bondelaget brev til Landbruks- og Matdepartementet (LMD) hvor de ba om en koronapakke til de matprodusentene som er hardt rammet av korona- pandemien. I innstillingen fra næringskomiteen, avgitt i Stortinget 11. juni, ble det klart at det ikke kom noen kompensasjon. Vi tok en prat med leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag. Tekst: Margrethe Brantsæter & Karianne Fuglerud Ingerø Foto: Karianne Fuglerud Ingerø – I fjørfenæringen har kraftfôr- kostnadene i vår økt kraftig, noe vi argumenterte for at bonden ikke kunne forventes å dekke selv. Framover er det viktig at prisøkningen blir fordelt i verdikjeden, slik at merkostnaden ikke kun blir liggende hos bonden. Lars Petter Bartnes Leder i Norges Bondelag Margrethe Brantsæter Karianne Fuglerud Ingerø

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy