FJØRFE nr. 6 - 2020

* FJØRFE 6 | 20 * 17 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid Innledningsvis ble vi introdusert for Norsvin sin styreleder Tor-Henrik Jule, nestleder Beate Menes Didriksen og organisasjonssjef Gustav Grøholt. Både Tor-Henrik og Beate er på 2. året i sine nåværende roller i Norsvin- styret. Gustav har vært organisasjonssjef siden 2015 og har hatt en rekke styreverv i landbruket. Grøholt pre- senterte Norsvins organisasjonsoppbygging, og litt om hvorfor og hvordan de så for seg et tettere samarbeid med Norsk Fjørfelag framover. Mange av mulighetene og utfordringene svine- og fjørfebønder står overfor er felles. Noen eksempler er at dyra våre er enmagede og ikke kan livnære seg på gress, et felles ønske om å øke norskandel i fôret, kon- sesjonsgrenser som har betydning for flokkstørrelse, manglende kunnskap i befolkningen om hvordan pro- duksjonene foregår, mye kritikk fra dyrevernsaktivister og en stadig mer presset produsentøkonomi. Både svine- og fjørfebøndene har i lang tid vært tydelige på at markedsregulator må få nye verktøy i verktøykassen for å kunne regulere markedet slik markedsordningen er tenkt. Norsk Fjørfelag har derfor stilt seg positive til Omsetningsrådet sitt forslag om å innføre diffe- rensiert eller todelt omsetningsavgift i perioder med overproduksjon. Dette forslaget ble diskutert i møte, og Norsvin kunne i etterkant melde at de i sitt siste styremøte vedtok at Norsvin støtter forslaget om at todelt omsetningsavgift blir innført som et nytt verktøy i markedsordningen på egg. Det er også noen vesentlige forskjeller på de to orga- nisasjonene. En er at avlsarbeid er sentralt i Norsvins mandat, og innebærer forskning, utvikling og salg av husdyrgenetikk. NFL sitt avlsarbeid ble avviklet på 90-tallet, og vi har siden den gang kun hatt indirekte påvirkning via dialog med de internasjonale avlsselska- pene. Norsvin er også en mye større organisasjon enn NFL med sine 90 ansatte (78 årsverk) sammenliknet med NFL som har 3 ansatte (2,5 årsverk). Likhetene mellom organisasjonene er likevel store, og dialog og samarbeid på tvers vil komme både fjørfe- bønder og svinebønder til gode. Både Norsvin og NFL jobber for mest mulig forutsigbare og gode rammevil- kår for våre medlemmer, og organiserer bønder som leverer til private varemottakere og til samvirke. Begge organisasjonene jobber næringspolitisk, med omdøm- mebygging og organisasjons- og informasjonsarbeid nasjonalt, fordelt i regionale lag og har et nasjonalt styre. Norsvin og NFL er enige om å fortsette den påbegynte dialogen og mener at dette samarbeidet vil komme våre medlemmer til gode. NFL I SAMTALE MED NORSVIN STERKE NÅR VI STÅR SKULDER VED SKULDER NFL jobber bevisst og målrettet for å ha god dialog med alle aktørene i norsk landbruk. Vi mener at landbruksorganisasjonene har større kraft dersom vi evner å stå samlet i landbrukspolitiske spørsmål. NFL sine medlemmer har flere ganger oppfordret til tett dialog med Norsvin, da våre produksjoner har flere likhetstrekk som vi med fordel kan løfte fram i felleskap. 19. juni gjennomførte NFL det første digitale møtet med Norsvin. Tekst: Margrethe Brantsæter, NFL & Tone Steinsland, nestleder NFL Foto: Skjermdump fra Teams. Øverst fv. organisasjonssjef i Norsvin Gustav Grøholt og nestleder Beate Menes Didriksen. I midten Margrethe Brantsæter, NFL. Nede fv. styreleder Norsvin, Tor-Henrik Jule og nestleder NFL, Tone Steinsland. Margrethe Brantsæter Tone Steinsland

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy