FJØRFE nr. 6 - 2020

TEMA | lagsarbeid * FJØRFE 6 | 20 * 14 DYREHELSE OG DYREVELFERD Norsk landbruk er unik når det gjelder god dyrehelse. NFL ønsker en politikk som bidrar til at den norske bonden kan videreføre dette. Landbruk spredt over hele landet og rammebetingelse som legger opp til at bonden selv røkter dyra, er viktig for god dyrehelse og dyrevelferd. God kontroll på smittsomme sykdommer gjør at fjørfe i Norge trenger få vaksiner og lite medisiner. Fjørfe- næringen har iverksatt dyrevelferdsprogram som har dokumentert positiv effekt. Fjørfebønder i Norge er selvstendig nærings- drivende. Forutsigbare rammebetingelser og en anstendig inntekt er grunnleggende for rekruttering til og opprettholdelse av bransjen. NORSK FJØRFENÆRING BESTÅR AV (2019): • 515 konsumeggggprodusenter • 14 livkyllingoppalere • 96 rugeeggprodusenter og oppalere av foreldredyr • 553 kyllingprodusenter • 41 kalkunprodusenter • 9 andeprodusenter PRODUKSJON AV EGG OG FJØRFEKJØTT I 2019 produserte norsk fjørfenæring 97,8 mill. kg kyllingkjøtt, 7,7 mill. kg kalkunkjøtt, 667 tonn and/gåse- kjøtt og 73 mill. kg egg. Norsk fjørfenæring står for 42,4 % av den totale landbaserte animalske produksjonen. NORSK FJØRFELAG POLITISK ARBEID INNSPILL TIL PARTIPROGRAMKOMITEENE Det jobbes aktivt i partiprogramkomiteene fremmot Stortingsvalget i 2021. Som et ledd i NFLs arbeid med forutsigbare rammevilkår har vi oversendt skriftlige innspill til samtlige partiprogramkomiteer. Tekst: Innspill utarbeidet av styret i Norsk Fjørfelag 2020 12-18ukersunghøner leveresheleåret, LSLogLB. Kontakt oss for informasjon og tilbud. Vestbygd Hønseri, 8412 Vestbygd Tlf. 76 93 56 67 / 909 32 510 even@vestbygd-honseri.no www.vestbygd-honseri.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy