FJØRFE nr. 6 - 2020

TEMA | lagsarbeid * FJØRFE 6 | 20 * 122 lingen? Vil dere, som våre øverste folkevalgte, godta dette? Får vi de bøndene og den matproduksjonen vi vil ha, når inntektsgapet øker, og handelsmenn og forbrukerne stikker av med gevinsten av effektivisering? Fjørfelaget mener at det under neste års forhandlinger blir ekstremt viktig, å få gjennomslag for at bonden skal ha en kronemessig lik inntektsutvikling som andre grup - per i samfunnet. Det er flott når undersøkelser viser at mat av norsk opprinnelse har blitt viktigere for nordmenn, og vi er selvsagt takknemlige for at både egg- og fjørfekjøttfor - bruket har økt under pandemien. De som ikke kjenner mekanismene i landbruket godt, altså folk flest, tar det som en selvfølge at det også drypper på de som produ - serer eggene, når eggsalget går så det griner. Vi som kjenner mekanismene godt, vet at slik er det absolutt ikke. Avtalene landbruket har med handelsstanden, åp - ner nemlig ikke for å endre prisen før 1. juli. Altså, mens frisørene og tannlegene, forståelig nok, legger gebyr på behandlingene sine som følge av ekstraordinære koronakostander, har fjørfebøndene tapt inntekter, fordi de på kort sikt ikke kan videreføre sine fordyrende produksjonskostnader. Dette er hovedgrunnen til at Fjørfelaget har vært tyde - lige på hvor viktig det er at regjeringen nå blir enige om en tiltakspakke også til landbruket. Kraftfôrprisen har allerede blitt oppjustert flere ganger. Signalene er at den vil bli økt ytterligere allerede førstkommende mandag, og fortsette å øke utover 2020. Pga. dalende inntekter de siste år var bondeø - konomien svekket allerede før korona inntraff. Urovek - kende mange av bøndene som kontakter oss, sier de er bekymret for videre drift dersom de ikke blir kompen - sert på et vis - likviditeten er presset. Derfor er det så viktig at dere stiller dere bak at landbruket skal få en tiltakspakke for kostnadene før 1. juli. Videre at dere er tydelige på hvorfor egg og fjørfekjøtt og annet mat, må bli dyrere når de ekstraordinære kostnadene skal tas ut i markedet etter 1. juli. Det har blitt klappet mye her i landet de siste måne - dene, en fin symbolsk gest, men dersom kostnadene blir liggende igjen på bondens bunnlinje, vil det oppleves som et knyttneveslag. Forbrukerne har sagt at de støt - ter opp om norsk mat, og regjeringen med Bollestad i spissen, har vært tydelig på hvor viktig det er at vi opprettholder matproduksjonen under krisen. Man har i prinsippet sagt til norske bønder; «gi gass, stå på, vi trenger dere». Det samme er sagt til sykepleierne, læ - rerne, renholderne og andre uunnværlige yrkesgrupper. Forskjellen er bare at alle arbeidsgrupper har fått betalt for timene de har vært på jobb, inkl. overtid - bøndene derimot, som har stått på ekstra for at vi skal ha trygg, rein og sunn mat, får redusert sine inntekter, dersom ingen nå tar ansvar for de ekstraordinære kostnadene». Styret i Norsk Fjørfelag. – Det har blitt klappet mye her i landet de siste månedene, en fin symbolsk gest, men dersom kostnadene blir liggende igjen på bondens bunnlinje, vil det oppleves som et knyttneveslag. Nestleder, Tone Steinsland. Deltok på vegne av Norsk Fjørfelag i høringen. Trøndelag kyllingoppdrett distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Kontakt: Erling Brenne 905 23 011 Stig Gøran Brenne 950 53 593 Christoffer Singstad 475 09 109 Pål Ånund Tveiten 918 77 828 Trøndelag kyllingoppdrett Megabite JD www.borgeundheim.no I 2017 startet vi med oppal i nytt og moderne kyllingoppdrett. Vi leverer over 15 konsesjonsflokker i den første runden og vi har mer kapasitet. Trøndelag kyllingoppdrett distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Kontakt: Erling Brenne 905 23 011 Stig Gøran Brenne 950 53 593 Christoffer Singstad 475 09 109 Pål Ånund Tveiten 918 77 828 Trøndelag kyllingoppdrett Megabite JD www.borgeundheim.no I 2017 startet vi med oppal i nytt og moderne kyllingoppdrett. Vi leverer over 15 konsesjonsflokker i den første runden og vi har mer kapasitet. Trøndelag kyllingoppdrett distribu rer Dek l White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Kontakt: Erling Brenne 905 23 011 Stig Gøran Brenne 950 53 593 Christoffer Singstad 475 09 109 Pål Ånund Tveit 918 77 828 Trøndelag kyllingoppdrett MegabiteJD www.borgeundheim.no I 2017 startet vi med oppal i nytt og moderne kyllingoppdrett. Vi leverer over 15 konsesjonsflokker i den første runden og vi har mer kapasitet. Trøndelag kyllingoppdrett distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Kontakt: Erling Br nne 905 23 011 Stig Gøran Brenne 950 53 593 Christoffer Singstad 475 09 109 Pål Ånund Tveiten 918 77 828 Trøndelag kyllingoppdrett Megabite JD www.borgeundheim.no I 2017 startet vi med oppal i nytt og moderne kyllingoppdrett. Vi leverer over 15 konsesjonsflokker i den første runden og vi har mer kapasitet. Trøndelag kyllingoppdrett distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Kon akt: Erli Brenne 5 23 011 Stig Gøran Brenne 50 53 593 Christoffer Singstad 475 09 109 Pål Ånund Tveit n 918 77 828 elag kyllingoppdrett Megabite JD www.borgeundheim.no I 2017 startet vi m d oppal i nytt og moderne kyllingoppdrett. Vi leverer over 15 konsesjonsflokker i den første runden og vi har mer kapasitet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy