FJØRFE nr. 3 - 2021

7 WEB | NFL.NO * FJØRFE 3 | 21 * TEMA | lagsarbeid HVA ER VIKTIG FOR NFLS MEDLEMMER FREMOVER? MINI-HØRINGMED PRODUSENTLAGENE 11. mars arrangerte NFL mini-høring. Alle fjørfeprodusenter i Norge var inkludert via de 15 representantene for landets produsentlag. I tillegg til 80 NFL-medlemmer deltok også Lars Petter Bartnes (Bondelaget) og Kjersti Hoff (Småbrukarlaget). Tekst: Margrethe Brantsæte & Karianne Fuglerud Ingerø N FLs tillitsvalgte og ansatte er vanligvis til stede i mange fora hvor vi får «tatt pulsen» på hva som rører seg i medlemsmassen. Slike uformelle og formelle møter var et stort savn i 2020. NFL invitert derfor alle produsentlagene til å gi innspill for å sikre at NFL job- ber med saker som våre medlemmer er opptatt av. Første del av mini-høringen omhandlet verdikjeden for egg, og andre halvdel verdikjedene for kylling, and og kalkun. Det var lagt opp til spørsmåls-bolker underveis hvor innlederne fikk komme med oppklaringer til ap- pellene sine. Avslutningsvis reflekterte Lars Petter Bartnes og Kjersti Hoff over budskapene som ble framsagt og kommentert på elementer som de kan ta med seg i sine lederverv i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. VEIEN VIDERE NFLs formål er å ivareta og arbeide for medlemmenes næringspolitiske, økonomiske og faglige interesser. Inn- spillene som fremkom på mini-høringen vil være med å legge føringer for NFLs arbeid i denne styreperioden. Styret er allerede i gang med å prioritere oppgaver på bakgrunn av mini-høringen, og det vil komme drypp i FJØRFE utover året ettersom sakene håndteres. Takk til alle som forberedte og holdt innlegg på mini- høringen. Takk også til alle NFLs medlemmer som engasjerte seg ved å delta på arrangementet. Sammen er vi sterkere. Margrethe Brantsæter og Karianne Fuglerud Ingerø under sendingen av den digitale mini-høringen. Saker poengtert av flere under mini-høringen: • Stabilisering av kraftfôrpris (alle fjørfeproduksjoner) • Fremskaffelse av norske fôrråvarer (alle fjørfe- produksjoner) • Investeringsstøtte til fornybare energikilder på gården (alle fjørfeproduksjoner) • Behov for bedring av takseringsreglene (rugeegg og konsumegg) • Behov for bedret etableringskontroll i over- skuddssituasjoner (konsumegg) • Behov for bedring av beregningsgrunnlaget avlø- sertilskudd til spesialproduksjon av kylling 3-minutters innlegg ble holdt av: • Nils Steinsland; kyllingprodusentenes landslag (KL) • Tore Strande; eggprodusentenes interesseklubb (EIK) • Mads Jørgen Velde; Den Stolte Hane (egg) • Lauritz Dyste; Toten Egg • Espen Jellestad; Jonas H. Meling • Anne Melkild; RIAS • Bjørn Arne Skoglund; Nortura fagutvalg egg • Øystein Mysen; Kalkunforum • Per Runar Lia; Norske oppals-og rugeeggprod. (NOR) • Kåre Vevik; Norsk Kylling, foreldredyrgruppa • Sigbjørn Rød; Gårdsand • Frank Vidar Harstad; Norsk Kylling • Ragnar Skorge; Den Stolte Hane (kylling) • Morten Kulstad; Ytterøykylling • Nortura fagutvalg fjørfekjøtt måtte melde forfall på kort varsel, men innspillet er mottatt skriftlig.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy