FJØRFE nr. 3 - 2021

WEB | NFL.NO 5 TEMA | leder * FJØRFE 2| 21 * Ingunn Dalaker Øderud Ingunn Dalaker Øderud Styreleder Norsk Fjørfelag D et drypper fra taket, sola skinner og snøen er i ferd med å smelte. Det er vår i lufta. Våren vek- ker oss til nytt liv og ny landbrukssesong. Mør- ketiden slipper taket og de fleste føler at sola gir energi. Snart er det påske! For meg og alle fjørfeprodusenter bør påsken være den store «høytiden». Butikkene fylles av påskeprodukter, ofte basert på fjørfekjøtt og egg. Sunn og velsmakende mat som forbrukerne vil ha hele året, men spesielt i påsketiden. Mat som vi produserer, er ettertraktet! Den smaker godt, den er sunn og den er produsert i Norge. Vi som produsenter skal være stolte over matproduksjonen som vi i fellesskap leverer til konsumentene. Vår bran- sje er viktig. Det er stor verdiskaping i fjørfesektoren og jeg tror på økt volum og gode fremtidsutsikter. Påskepynten kommer fram og høner, haner og kyl- linger finnes på de fleste bord. Pynten er viktig for folk. «Våre dyr» gir folk gode følelser og har en symbolikk som finnes over hele verden. Har du tenkt på at dine slaktekyllinger, dine livkyllinger, dine rugeegg, dine kal- kuner, dine ender eller dine høner er selve symbolet på fruktbarhet og livskraft? Kanskje skal vi se på påsken som den perioden av året der fjørfenæringen får maks profilering? Mattrygghet er et viktig begrep. Når påskematen står på bordet så er forbrukerne trygge på at maten er pro- dusert med god dyrevelferd. De stoler i svært stor grad på at norskprodusert er lik trygg mat. Det er god grunn til å minne om at dette «stempelet» er gull verdt. Det viser med tydelighet hvilken jobb som har blitt gjort gjennom tidende og som nå gjøres hver dag i alle fjør- fehus og av alle fjørfebønder. Takk for enorm innsats! NFL har avholdt sitt årsmøte. For første gang har med- lemmene sittet hjemme og samtidig deltatt i digitalt møte. Det fungerte bra, men jeg tror at mange gjerne skulle vært på FJØRFEDAGENE med både faglige og sosiale opplevelser. Jeg håper at vi kan komme tilbake til «normale dager» igjen snart. LEDER TAKK FOR TILLITEN Som nyvalgt styreleder må jeg takke for tilliten. Det føles rart å ikke kunne møte dere på annet enn digitale flater. Jeg skulle gjerne møtt alle personlig, men pan- demien setter sine begrensninger. Jeg velger å tenke positivt. Jeg tror at vi skal klare å «holde koken» både i styret og i administrasjonen til vi igjen kan møtes. I disse pandemitider så er det stor bekymring knyttet til en annen pandemisituasjon. Jeg frykter fugleinflu- ensa og er opptatt av å varsle om faren på alle mulige vis. Det oppleves som vanskelig å nå ut med budskapet fordi alle har fokus på Covid 19. Jeg håper derfor at alle i næringen tar fugleinfluensaen på høyeste alvor i dag- lig drift, med nødvendig smittevern, og at vi forteller flest mulige om trusselen og hvilken betydningen det har for vår næring at vi klarer å holde influensaen borte fra all tamfugl. Jeg oppfordrer dere til å ta kontakt med meg eller noen i styret om både «smått og stort» som dere ten- ker på. Det er veldig viktig at NFL får innspill fra dere medlemmer. Da kan vi jobbe med de sakene som er viktigst nettopp for deg. Med dette ønsker jeg dere en god påske og en flott vår. Jeg ser fram til å samarbeide med dere alle. Sammen er vi sterke. Det er av stor betydning at vi i NFL får innspill fra dere med- lemmer. Da kan vi jobbe med de sakene som er viktigst nett- opp for deg. »

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy