FJØRFE nr. 3 - 2021

WEB | NFL.NO * FJØRFE 3 | 21 * 49 ANNONSØRINNHOLD betyr i praksis at de ikke kan absorbere næringsstof- fene som opprinnelig var tiltenkt vertsdyret. Nærings- stoffer og bakterier føres videre til tynntarmen hvor næringsstoffene absorberes av fuglen. Strømmen av fordøyd materiale er relativt rask for å forhindre at bak- teriene revitaliseres før de når tykktarmen. Når denne massen når tykktarmen, i fuglenes tilfelle blindtarmen (cecum), vil bakteriene revitaliseres. Faktisk er det slik at omgivelsene i blindtarmen bidrar til at bakteri- ene skal trives, noe som skaper en symbiose mellom mikrobene og verten. Bakteriene vil formere seg og utnytte de ufordøyde og vanskelig nedbrytbare delene av plantecelleveggen. Typiske eksempler på dette er polysakkarider som fugler ikke greier å fordøye på egen hånd. I bytte kan verten dra nytte av næringsstoffene som bakteriene produserer. Slike næringsstoffer kan være B-vitaminer og kortkjedede fettsyrer som butyrat og propionat. ENZYMER FOR TARMHELSE Medfødt immunitet er kroppens førstelinjeforsvar og består av både kjemiske og biologiske barrierer. Enzy- mer er en del av de kjemiske barrierene som produ- seres som respons på infeksjoner. Enzymene har ulike roller, de kan blant annet bidra til å modulere vertens immunforsvar når patogener er til stede, eller de kan ha antibakteriell effekt. I tarmen vil de rette enzymer kjenne igjen PGN. De vil binde seg til disse for deretter å bryte molekylet i mindre deler. Et eksempel på et slikt enzym som finnes i fjørfe er lysozym. Lysozym bryter ned PGN ved å degradere celleveggen til bakterien, og på denne måten ta knekken den. En fugl med høyt fôrinntak, eksempelvis en slaktekylling, kan imidlertid ikke produsere nok lysozym til å bryte ned all PGN som finnes i tarmen. For å bidra til økt nedbrytning er det mulig å benytte enzymer kalt muramidaser. Murami- daser er enzymer som kan bryte ned PGN til muramyl- dipeptid (MDP). Nedbrytningen skjer ved at bindingen mellom to sukkere, henholdsvis N-glukosamin og N-acetylmuraminsyre, brytes. Disse to sukkerne utgjør «backbonet» av peptidoglykan. INFLAMMATORISKE EFFEKTER Dersom det oppstår alvorlig inflammasjon eller beten- nelse i tarmen, vil det påvirke dyrets ytelse i negativ forstand. Årsaken er at betennelsen sender signaler til tarmen om at den skal slutte å absorbere næring. Dette fører til at næringsstoffene blir mer tilgjengelig for bakteriene. Fordi næringsstoffene ikke absorberes i tynntarmen, går de videre inn i tykktarmen og fôrer bakteriene fremfor dyret. Denne prosessen favoriserer patogene bakterier (som for eksempel Salmonella), som vil ha et festmåltid på tilgjengelig glukose eller protein. Dette vil gi en dobbel negativ effekt; nærings- stoffene vil ikke bidra til økt vekst i dyret, i tillegg til at mikrofloraen i blindtarmen (caeca) vil endres til en mindre fordelaktig sammensetning. I tillegg har man NOD2-sensorene (figur 2). Disse sen- sorene er involvert i å beskytte barrierene, og samtidig overvåker de celleveggene. MDP, frigitt av fullstendig nedbrutt PGN, tas opp av epitelcellene. Opptaket akti- verer NOD2, som forteller at faren er over, og at tarmen igjen kan absorbere næringsstoffer. Denne meldingen er det vi kjenner som anti-inflammatorisk effekt. UTNYTTELSE AV MEKANISMENE Tilsetting av syntetisk muramidase* til fôr vil gi økt ned- brytning av PGN, som igjen vil bidra til å oppnå balanse mellom anti- og pro-inflammatoriske responser. Å bryte FIGUR 1: PGN finnes i celleveggen til både Gram+ og Gram- bakterier. FIGUR 2: PGN finnes i celleveggen til både Gram+ og Gram- bakterier.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy