FJØRFE nr. 3 - 2021

* FJØRFE 3 | 21 * 48 ANNONSØRINNHOLD Det å bruke enzymer i fjørfefôr har blitt en bransje- standard. Fytaser, karbohydraser, lipaser og proteaser øker næringsverdien i fôr, samtidig som de forhindrer negative effekter av antinæringsstoffer (ANF) som fin- nes i fôringrediensene. FÔRENZYMER Fytaser er enzymer som bidrar til økt frigivelse av fosfor og spormineraler fra fytinsyre. Karbohydraser, som xylanaser, glukonaser og furanosidaser, bryter ned ikke-stivelses polysakkarider (NSP) og bidrar til at dyrene bedre kan utnytte næringsstoffene i fôret. Proteaser og lipaser derimot, er enzymer som bidrar til å forsterke fuglens egne fordøyelsesenzymer og dermed bidrar til å bryte ned proteiner og fett. BESKYTTELSESMEKANISMER I TARMEN Alle bakterier er beskyttet av en cellevegg. Ulike bakterier har ulik oppbygning, men generelt inkluderer celleveggen membraner, lipopolysakkarider, proteiner og peptidogyklaner (PGN). Gram-positive bakterier har et enkelt, tykt ytterlag av PGN. Gram-negative bakterier derimot, har en mer komplisert oppbygning i flere lag, hvor et tynnere lag PGN befinner seg mellom den indre og ytre membranen som er dekket av lipo- polysakkarider (figur 1). I en sunn tarm, opprettholdes celleforbindelsene (zonula occludens), og på denne måten kan ikke patogener bevege seg over tarmbar- rieren. I kommersiell slaktekyllingproduksjon er skader på tarmen nærmest uunngåelig. Celleveggfragmenter fra bakteriene, inkludert PNG, som finnes i tarmen, kan påvirke fordøyelsen og næringsopptaket. Dette skyldes inflammasjonsreaksjoner som PNG kan trigge ved binding til epitel-reseptoren som kalles TLR2. Selv dyr som er “friske og raske” vil ha noe inflammasjon i tarmen. Det vil være enklere å respondere på en trussel fra patogener dersom kroppen allerede er trigget som følge av en pågående inflammasjon. For å raskt kunne kvitte seg med patogenene benyttes forsvarsmekanis- mer som diare og oppkast. FJØRFES FORHOLD TIL BAKTERIER Alle dyr utsettes for mikroorganismer, både gjennom mat og fra omgivelsene. Dette er en del av naturen, og mage-tarmkanalen har utviklet seg slik at den er rustet til å håndtere dette. Det sure miljøet i magen dreper en del bakterier, mens det får andre til å gå inn i en slags dvale hvor de ikke lengre er metabolsk aktive. Dette ENZYM I FÔRET NÅR ANSES DET IKKE SOMET FÔRENZYM? Fôrenzymer øker næringsverdien i fjørfefôr. Andre typer enzymer kan brukes for å bedre tarmhelsen. Bakterielle peptidoglykaner har vist seg å kunne påvirke tarm- funksjonen negativt. Ved hjelp av enzymer kan disse peptidoglykanene brytes ned og enzymene kan dermed bidra til økt produksjonseffektivitet. Tekst: Prof. Dr. Richard Ducatelle Faculty of Veterinary Medicine. Department of Pathology, bacteriology and poultry diseases, Ghent University. Oversatt til norsk av: Kristine Bistrup Eide, G. O. Johnsen AS Balanse i inflammatoriske responser betyr en sunn tarm og økt effektivitet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy