FJØRFE nr. 3 - 2021

WEB | NFL.NO * FJØRFE 3 | 21 * 43 TEMA | statistikker PROGNOSEN FRA TOTALMARKED KJØTT OG EGG LAVERE OVERSKUDD ENN SISTE PROGNOSE Totalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak. Kilde: Totalmarked Kjøtt og Egg Foto: Karianne Fuglerud Ingerø P rognosen viser et overskudd på 400 tonn egg i 2021. Dette er noe lavere enn sist prognosert og skyldes hovedsakelig noe økt salg også av egg. Korrigert for tiltak med uttak av egg gjennom førtidsslakting i 2020 er tilførslene prognosert å bli om lag uendret i 2021. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med 1 prosent fra 2020. Det prognoserte overskuddet kan håndteres med førtidsslakting. Utsikter til fortsatt godt salg gjør at eggmarkedet ser bedre ut enn de første prognosene for 2021 viste, men det er ikke for denne sektoren behov for økt produksjon. Tilførsler tonn Endring Importkvoter Engrossalg tonn Endring Markedsbalanse Reg.lager 1.1.2021 Egg 66 100 + 1% 500 * 66 200 + 1% + 400 428** *) Forutsetter i prognosen en import på 500 tonn egg. **) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2021. Prognose 2021 - per mars 2021 Trøndelag kyllingoppdrett distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Di sse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Kontakt: Erling Brenne 905 23 011 Stig Gøran Brenne 950 53 593 Christoffer Singstad 475 09 109 Pål Ånund Tveiten 918 77 828 Trøndelag kyllingoppdrett Megabite JD www.borgeundheim. no I 2017 startet vi med oppal i nytt og moderne kyllingoppdrett. Vi leverer over 15 konsesjonsflokker i den første runden og vi har mer kapasitet. Trøndelag kyllingoppdrett distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Kontakt: Erling Brenne 905 23 011 Stig Gøran Brenne 950 53 593 Christoffer Singstad 47 5 0 9 109 Pål Ånund Tveiten 918 77 828 Trøndelag kyllingoppdrett Megabite JD www.borgeundheim.no I 2017 startet vi med oppal i nytt og moderne kyllingoppdrett. Vi leverer over 15 konsesjonsflokker i den første runden og vi har mer kapasitet. Trøndelag kyllingoppdrett distribu rer Dek l White og ISA Brun. Disse h ønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Kontakt: Erling Brenne 905 23 011 Stig Gøran Brenne 950 53 593 Christoffer Singstad 475 09 109 Pål Ånund Tveit 918 77 828 Trøndelag kyllingoppdrett MegabiteJD www.borgeundheim.no I 2017 startet vi med oppal i nytt og moderne kyllingoppdrett. Vi leverer over 15 konsesjonsflokker i den første runden og vi har mer kapasitet. Trøndelag kyllingoppdrett distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Kontakt: Erling Br nne 905 23 011 Stig Gøran Brenne 950 53 593 Christoffer Singstad 475 09 109 Pål Ånund Tveiten 918 77 828 Trøndelag kyllingoppdrett Megabite JD www.borgeundheim.no I 2017 startet vi med oppal i nytt og moderne kyllingoppdrett. Vi leverer over 15 konsesjonsflokker i den første runden og vi har mer kapasitet. Trøndelag kyllingoppdrett distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Kon akt: Erli Brenne 5 23 011 Stig Gøran Brenne 50 53 593 Christoffer Singstad 475 09 109 Pål Ånund Tveit n 918 77 828 Trøndelag kyllingoppdrett Megabite JD www.borgeundheim.no I 2017 startet vi m d oppal i nytt og moderne kyllingoppdrett. Vi leverer over 15 konsesjonsflokker i den første runden og vi har mer kapasitet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy