FJØRFE nr. 3 - 2021

40 * FJØRFE 3 | 21 * TEMA | dyr og forskning STOR FARE FOR AT VÅRTREKKET ØKER SMITTEN BLANT VILLFUGL ØKT FARE FOR SMITTE TIL FJØRFEHOLD Det er stadig nye påvisninger på villfugl i Norge, og i mars kom første påvisning på Østlandet. Det er stor fare for at vårtrekket øker smitten blant villfugl, og med det øker risikoen for smitte til fjørfehold. I Sverige og Danmark har det vært flere utbrudd i kommersiellt fjørfehold, og smitte er utbredt i Europa. Det er viktigere enn noen gang at alle sikrer korrekt etterlevelse av smitteverntiltak på gården. Illustrasjonsfoto villfugl. Kart fra 10.3.2021 over kommuner i Norge hvor det er tatt ut prøver fra syke/døde fugler og påvist eller ikke på- vist HPAI. Kilde: Veterinærinsti- tuttet v/Johan Åker- stedt og Katharine Rose Dean. Kart over undersøkte tilfeller av fugleinflu- ensa fra ville fugler i Sverige fra 1.9.2020 – 10.3.2021. Påviste tilfeller er markert med røde sirkler. Kilde: Statens Vete- rinärmedicinska An- stalt SVA. Kilde til omtalen: Høypatogen aviær influensa (HPAI) i Norge Statusrapport og anbefalinger per 10.03.2021. Hele rap- porten kan leses her: NORGE Fra fugleinfluensautbruddet startet høsten 2020 og til 10. mars var det påvist totalt 29 tilfeller av høypato- gen fugleinfluensa (HPAI) i Norge. Påvisningene er fra Rogaland (15), Vestland (12), Agder (1) og Viken (1). Den siste påvisningen av HPAI ble gjort fra en svekket kana- dagås som ble skutt på et jorde i Sarpsborg kommune. Dette er den første påvisningen av HPAI på Østlandet. Dette er urovekkende fordi det er mange kommersielle høns- og kalkunbesetninger i områdene langs Oslofjor- den. Vårtrekket er godt i gang, og en god del grågås og kanadagås har ankommet Norge. →

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy