FJØRFE nr. 3 - 2021

38 * FJØRFE 3 | 21 * TEMA | dyr og forskning NY METODE FOR Å VURDERE FRITTGÅENDE HØNERS VELFERD TRANSECT Vurdering av hønenes velferd er en viktig del av jobben til produsenter, veterinærer og rådgivere. Transect er en ny metode som har vist seg å være enkel, rask og pålitelig for å registrere og dokumentere helse og velferd hos frittgående høner. Tekst: Käthe Elise Kittelsen og Guro Vasdal, Animalia. Foto: Caroline Roka/Animalia Per i dag er 93 % av alle norske verpehøneflokker opp- stallet i løsdriftssystem. Overgangen fra tradisjonelle bur via miljøinnredede bur til aviar har vært svært rask i Norge. Nye driftsformer krever nye og sikre verktøy som kan gi oss pålitelige og raske velferdsmålinger. Ett viktig mål i prosjekt «Velferdshøna» er å utvikle en rask og sikker metode for å registrere og dokumentere dyrevelferd i aviarsystemer. TRANSECTMETODEN Transect er en metode som lenge har vært benyttet av biologer for å observere ville dyr i naturen, for eksem- pel for å telle antall arter på et gitt område. Metoden ble deretter tilpasset og tatt i bruk for å vurdere velferd i kylling- og kalkunflokker. Men transect har foreløpig ikke vært blitt benyttet i fleretasjessystemer. Det er derfor veldig viktig å gå systematisk til verks for å un- dersøke om metoden er god nok til å observere høner i alle etasjer og i ulike aviarsystemer. Tanken bak metoden er å dele dyrerommet inn i tverr- snitt, også kalt transect. I et fleretasjessystem vil en transect være en gang mellom to aviarrekker. Transect tar sikte på å observere så mange fugler som mulig i alle ganger og etasjer, ved å gå sakte og systematisk gjennom dyrerommet. Det er kun snakk om observa- sjon av fuglene, ingen innfanging eller dyrehåndtering som kan skape stress og uro i flokken. Alle fugler i nær- het av observatøren observeres for følgendeindikato- rer: fjørtap på ulike deler av kroppen, skitten fjørdrakt, sårskader, unormalt forstørret kro, syke og nedstemte fugler og døde individer. I et aviar er det viktig å registrere dyr i alle etasjer, inkludert redekassen, etter hvert som man beveger seg gjennom flokken. Antall dyr med ulike indikatorer blir registrert fortløpende, slik at man på slutten kan summere og få et kvantitativt inntrykk av flokken og eventuelle utfordringer. Transect-metoden krever ingen håndtering av dyra - kun observasjon på avstand. PROSJEKT «VELFERDSHØNA» «Velferdshøna» (NFR nr 309159) er et 4-årig fors- kningsprosjekt av, for og med norsk eggnæring. Prosjektets hovedmål er sikre og forbedre helse- og velferd for norske verpehøner på slutten av livet. Deltagere i prosjektet er Animalia, Den Stolte Hane, Nortura, Jonas H Meling, Toten Eggpakkeri, KLF og NMBU. Prosjektet støttes av Forsknings- midlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) og ledes av Animalia. Guro Vasdal Kâthe Kittelsen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy