FJØRFE nr. 3 - 2021

37 WEB | NFL.NO * FJØRFE 3 | 21 * TEMA | dyr og forskning FJØRTAP HOS VERPEHØNS ØNSKER FLOKKER TIL STUDIE Den siste perioden ser alvorlig fjørtap ut til å ha økt i omfang. Negative effekter av fjørtap inkluderer redusert dyrevelferd, økt fôrforbruk og negativt omdømme, og næringen ønsker å ta tak i denne utfordringen. For å kunne sette inn målrettede tiltak er vi avhengige av å forstå årsaken til fjørtapet. Dersom fjørtapet skyldes fjørhakking, kreves andre tiltak enn om fjørtapet skyldes fôr eller indre faktorer i høna. Tekst: Guro Vasdal & Käthe Elise Kittelsen, Animalia. Foto: Karianne Fuglerud Ingerø Vi ønsker derfor å følge opp flokker som opplever et plutselig og unormalt stort fjørtap for å bekrefte/avkref- te om fjørplukking er årsaken. Dersom du har frittgå- ende høner i alderen 30 - 50 uker, hvor mange høner har mistet fjørene raskt og mer enn halvparten av dyrene nå har fjørløse områder på mer enn 5 cm, ta kontakt med oss. Vi vil da gjøre følgende undersøkelser i din flokk: • Direkte observasjon: observere flokkens atferd og se etter tegn på fjørplukking • Videoopptak i flokken i 6 timer for å avdekke atfer- der som ikke kommer til uttrykk når mennesker er tilstede i flokken. • Undersøkelse av fjør i strøet: dersom fjørtapet skyl- des hakking vil vi forvente at det ikke er mye fjør i strøet, siden fuglene ofte spiser opp fjørene. • Undersøkelse av fjør i fordøyelseskanalen: dersom hønene plukker og spiser fjør kan vi forvente vi å finne fjør i mage/tarmkanalen. • Relevant data om flokken, inkl fôrforbruk, vannfôr- bruk, miljøparameter, produksjonsresultater, oppaler, parasittstatus mm • Fôrprøver Du får ingen utgifter knyttet til besøket, og alle data behandles konfidensielt. Studien er en del av prosjekt Velferdshøna, et forskningsprosjekt hvor Animalia, Nortura, KLF, Den Stolte Hane, Toten Egg og Jonas H Meling deltar. Dersom du har frittgående høner i alderen 30 - 50 uker, hvor mange høner har mistet fjørene raskt, ta kontakt med oss. Guro Vasdal Kâthe Kittelsen Opplever du fjørtap - ta kontakt! Dersom du har frittgående høner (både konvensjo- nelle og økologiske flokker kan delta) i alderen 30 - 50 uker og opplever et unormalt høy fjørtap, ta kontakt med: • Guro Vasdal - tlf 909 99 377 • Kâthe Kittelsen - tlf 906 05 027

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy