FJØRFE nr. 3 - 2021

30 * FJØRFE 3 | 21 * TEMA | fôr og fôring På slutten av 2019 ble den gamle forsøksvirksomheten i Våler (Scandinavian Poultry Research) lagt ned pga. stort behov for oppgradering. Det nye huset på Ås er inndelt i flere forsøksrom og det store rommet kan huse mellom 4000 og 5000 kyllinger i opp til 66 binger. Dette gir mulighet for å gjennomføre forsøk med flere forskjellige fôrtyper i et stort rom samtidig. Dessuten er forsøkshuset utstyrt med ventila- sjons- og oppvarmingsteknologi som brukes i moderne slaktekyllinghus. Halvautomatisk fôring og vanntilførsel samt automatisk styring av miljøparametere hjelper med å gjennomføre forsøk på en realistisk måte. MÅL MED SHF Fjørfehuset er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU og fjørfenæringa. Det driftes av Senter for husdyrforsøk (SHF) som fra før har kyr, griser og geiter i forskjellige forsøksfjøs på Ås gård. Bygget ble tatt i bruk på slutten av 2019 og Felleskjøpet hadde sitt første innsett med slaktekylling i januar/februar 2020. SHF og Fjørfehuset har det siste året etablert seg som et senter for fjørfekompetanse med nye forskningsfa- siliteter som er tilgjengelige for hele bransjen. Norsk produksjon av fjørfe uten antibiotika ligger i verdens- toppen med hensyn til produksjonsresultater. Det for- skes mye på fjørfe i verden, og Norge får internasjonal oppmerksomhet for våre gode resultater og friske dyr. KAN KUNNSKAPEN OVERFØRES DIREKTE? I et fôringsforsøk ved Fjørfehuset vises potensialet for produksjonsresultater av et eller flere fôr under best mulige betingelser ift. tilvekst, jevnhet (CV), tråputer- poeng, fordøyelighet av råvarer og næringsinnhold. Man kan dermed ikke helt direkte overføre resultatene for ulike fôrslag eller fôrregimer med resultater opp- nådd i et produksjonshus. Vi i Felleskjøpet Fôrutvikling benytter oss av fôringsforsøk ved Fjørfehuset for å sikrere kunne dokumentere at ulike tiltak har effekt på viktige spørsmål. Utover det må standardfôr og resep- ter tilpasses etter lokale forhold mht. råvaretilgang og krav fra kunder og varemottakere. FORSKNING ERFARINGER FRA FJØRFEHUSET VED SHF I et forsøkshus kan flere fôrtyper eller fôringsstrategier sammenlignes, dyreadferd observeres og effekt på produksjonsresultater dokumenteres under kontrollerte betingelser. Dette er det vanskelig å oppnå i et vanlig produksjonshus uten skillevegger og fôrlinjer som tillater bruk av flere fôrtyper samtidig. Tekst & foto: Franciska Steinhoff, Felleskjøpet Fôrutvikling Franciska Steinhoff Det store forsøksrommet i fjørfehuset .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy