FJØRFE nr. 3 - 2021

28 * FJØRFE 3 | 21 * TEMA | næringsnytt Sabona er en liten bistandsorganisasjon som har støttet livsfremmende grasrotprosjekter i Zimbabwe i mer enn 20 år. Et land hvor millioner av mennesker ikke har nok mat. 2004 var starten på et av våre livsvik- tige prosjekter innen matvareproduksjon. Da noen av landsbyenes HIV-positive medlemmer åpnet seg, på tross av stigmatiseringen, og fortalte om sin sykdom og dens utfordringer, begynte flere å støtte hverandre og snakke om hvordan man best kunne håndtere sykdom- men. Gruppens medlemmer steg raskt i antall. Næ- ringsrik mat er viktig for å kunne leve med sykdommen. Næringsrikmat er viktig for alle. Derfor skal Sabona nå satse på kyllingoppdrett. Etterhvert bestemte gruppen seg først for å starte produksjon av grønnsaker. Med støtte fra Sabona og tilgang til vann, takket være våre brønnprosjekter, har det latt seg gjøre å dyrke grønnsaker på tross av lange perioder og år med tørke. Grønnsaker som gulrot, kål, løk og bønner ble dyrket frem. Grønnsakene bidrar til å styrke immunforsvaret og dempe bivirkningene av medisinene (kvalme, diaré, muskel- og leddsmerter, tap av matlyst og vekttap). STARTEN PÅ DRØMMEN OM KYLLINGOPPDRETT HIV-pasientene gikk glipp av viktige legetimer og tilgang på medisiner på grunn av pengemangel til transport. Dette ønsket de å gjøre noe med, selv om mange gjen- nom Sabonas hjelpefond fikk tilgang til medisinsk hjelp. I 2018, etter suksessen med grønnsakshagene, ble gruppens drøm og idé til kyllingproduksjon en realitet med hjelp fra Sabona, som har vært med å forme pro- sjektet og bistått med midler og ressurser slik at denne sårbare gruppen skal ha tilgang på næringsrik mat og penger til å få legehjelp. I dag består gruppen av 108 medlemmer som har delt seg inn i tre grupper fordelt etter område. Tre velfungerende kyllingoppdrettsan- legg har i dag mellom 200-300 Boschveld-kyllinger hver. Denne rasen skal være hardføre og motstands- dyktige og ha evne til å tilpasse seg forholdene på landsbygda, samt at den vokser relativt raskt. Det gis opplæring om dyrehold og -velferd, vaksinering og annet. Anleggene bidrar til kjærkommen næring og inntekt som gjør at gruppen har mulighet til å skaffe seg noe midler til kostnader knyttet til sykdommen. Men ikke nok. Det er fremdeles et behov for å øke kyl- lingproduksjonen samt bistå i å fremme salgsarbeidet. Sabona jobber nå hardt for å oppskalere produksjonen slik at hele regionen på sikt skal kunne leve selvsten- dige og verdige liv. DAGENS ZIMBABWE Det bor 14,6 millioner mennesker i Zimbabwe i dag (Worldbank), 5,58 millioner av disse lider av matmangel ifølge World Food Programme (desember 2020). Man- ge spiser kun en gang om dagen, ofte kun Sadza, som er en stiv «grøt» laget på maismel. Arbeidsledigheten er på 95% - dvs. at kun 5% har formell jobb. Resten le- ver av det de klarer å selge på et torg eller langs veien, men den muligheten ble selvsagt kraftig begrenset på grunn av pandemien. Befolkning er ung og utdannings- nivået er høyt, men jobbene finnes ikke. Derfor flytter de fleste med utdannelse ut av landet for å jobbe og landet lider således av det som kalles «brain drain». Selv om det er mange fattige, finnes det også velstå- ende zimbabwere. Etterspørselen etter kylling er stor, både supermarkedene i byene og safarilodgene ønsker å selge kylling. Her finnes det muligheter. Men det trengs drahjelp. Her kommer Sabona inn. KYLLINGOPPDRETT LYST KJØTT FOR EN LYSERE FREMTID Kyllingen. Godt likt av mange. Den er også viktig for å bekjempe fattigdom og underernæring hos de som har aller minst i verden. Tekst: Elisabeth Kalvø Reiersen, daglig leder Sabona. Foto: Private Elisabeth Kalvø Reiersen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy