FJØRFE nr. 3 - 2021

25 WEB | NFL.NO * FJØRFE 3 | 21 * TEMA | næringsnytt Har du lurt på hvorfor MatPrat, som jobber på vegne av deg som egg- og kjøttproduserende bonde, også har sjømat- og vegetaroppskrifter, i tillegg til oppskrifter med egg og kjøtt? Det er det et helt klart svar på: – I MatPrat skal vi være «det du trenger å vite om mat og matproduksjon når du trenger det», og vi skal være ledende innen mat- og kunnskapsformidling i Norge. Da må vi dekke alle forbrukerbehovene når det gjelder mat- kunnskap og -inspirasjon, uttaler Dag Henning Reksnes, direktør i Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Strategien om å være totalleverandør av informasjon om mat og matproduksjon legger føringer for alle Mat- Prats kanaler. Reksnes trekker frem ukesmenyene som et konkret eksempel: – Ukesmenyene er et viktig virkemiddel i sosiale medier, og det trekker mange besøkende inn til matprat.no . For å være relevante må vi treffe på folks behov og forventning. Da må ukemenyene dekke et variert kosthold, og også inkludere fisk og vegetariske alternativer, forklarer han. ET VIKTIG PRINSIPP – På samme måte som vi tilbyr informasjon og innsikt om matproduksjon relatert til bærekraft, ernæring og dyrevelferd, har vi oppskrifter og veiledning om hvordan bruke og tilbereder alle relevante råvarer i et normalt kosthold. Dersom vi ikke kan tilby det norske forbrukere ønsker blir vi heller ikke troverdige og rele- vante på egg og kjøtt, påpeker han. Det er over 20 år siden opplysningskontoret tok i bruk navnet MatPrat. Siden den gang har det skjedd store endringer hos forbrukerne og i kommunikasjonen. Blant annet er det sjelden reklamefilmer fra MatPrat på TV lenger. – I dag kommuniserer vi i hovedsak i digitale kanaler og sosiale medier. Det er der vi når forbrukerne best, og får mest igjen for bondens penger, forklarer Reksnes. BALANSERT KOSTHOLD – Den beste måten å fremsnakke kjøtt og egg på, er å snakke om det som det er: en naturlig del av et sunt, bærekraftig og normalt kosthold, sier Reksnes. – En helhetlig kostholdskommunikasjon er også nød- vendig for å oppnå god folkehelse gjennom et balan- sert kosthold. Derfor ligger de offisielle kostrådene til grunn for all kommunikasjonen vår, understreker han. MATPRAT RIKTIGOPPSKRIFT FOR EGGOGKJØTT Opplysningskontoret for egg og kjøtt er bedre kjent som MatPrat, Norges mest brukte kilde til informasjon om mat. – Selv om vi er finansiert av omsetningsavgift fra norske bønder som produserer egg og kjøtt må vi ta innover oss forbrukernes komplette behov. Derfor har vi en helhetlig tilnærming når vi snakker om mat, forteller direktør Dag Henning Reksnes. Tekst: Marthe Helene Bogerud Foto: MatPrat Marthe Helene Bogerud Fakta om MatPrat • drives av Opplysningskontoret for egg og kjøtt • har over 50 millioner besøk i året på sin hovedkanal matprat.no • fremmer norsk egg og kjøtt på vegne av den norske bonden, og er finansiert gjennom omsetningsavgiften – En helhetlig kostholdskom- munikasjon er også nødvendig for å oppnå god folkehelse gjennom et balansert kosthold. Dag Henning Reksnes, Direktør MatPrat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy