FJØRFE nr. 3 - 2021

23 WEB | NFL.NO * FJØRFE 3 | 21 * TEMA | lagsarbeid TEAMS MØTE MED INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2021 I forkant av jordbruksforhandlingene har NFL innspillsmøter med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I år var første gang forhandlingsmøtene ble avholdt på TEAMS. Tekst og foto: Margrethe Brantsæter Margrethe Brantsæter I møte med Norges Bondelag øverst f.v. Anja Lillehaug, Margrethe Brantsæter, Anders Huus, Lars Petter Bartnes, Jarle Bergsjø og Kolbjørn Frøseth. I innspillsmøte med Småbrukarlaget møtte vi bla. fv. Kjersti Hoff, Vilde Haarsaker, Eli Berge Ness, Anders Nordstad. Fra NFL deltok daglig leder Margrethe Brantsæter og styreleder Kolbjørn Frøseth. Forutsigbare og langsiktige rammevilkår for fjørfe- produsentene er noe av det viktigste Norsk Fjørfelag arbeider for. PUNKTENE VI PRIORITERTE I ÅRETS MØTER VAR: 1) NFL krever at ved økt kornpris skal prisnedskrivingen på korn økes tilsvarende. 2) NFL krever at alle høner opp til konsesjonsgrensen, 7.500 stk., berettiges tilskudd. 3) NFL krever fraktutjevningsordning for kylling. 4) NFL krever at fraktutjevning for konsumegg opprettholdes og gjenspeiler de reelle kostnader assosiert med ordningen. 5) NFL krever at ordningen med fraktutjevning for kraftfôr opprettholdes, og at utregningen for fraktutjevningstilskuddet for økologisk fjørfefôr tar høyde for at det kun finnes én aktuell fôrmølle i Norge. 6) NFL krever at tilskudd til avløsning ved ferie og fritid blir vektlagt, og at satsen per dyr justeres minimum tilsvarende den generelle lønnsøkningen. Maksimalt tilskudd må økes i takt med den generelle kostnadsutviklingen. 7) NFL krever at utregningen av avløsertilskudd justeres slik at ikke spesialproduksjon av kylling berettiger lavere avløsertilskudd enn konvensjonell slaktekyllingproduksjon. 8) NFL krever at det blir satt av penger i jordbruksoppgjøret som øremerkes arbeidet for økt produksjon og utnyttelse av norske råvarer til konvensjonelt og økologisk fjørfefôr. 9) NFL krever at det blir tatt flere initiativ for å sikre at norsk kornproduksjon drives bærekraftig i forhold til ønsket volum og kvalitet. 10) NFL støtter etablering av fond til klimatiltak i landbruket. Fondet må være tilgjengelig for fjørfeprodusenter. NFL sitt innspill Du kan lese hele NFL sitt innspill til jord- bruksforhandlingene via å holde mobilka- mera over QR-koden:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy