FJØRFE nr. 1 - 2022

WEB | NFL.NO 5 TEMA | leder * FJØRFE 1| 22 * E t nytt år gir nye muligheter. Jeg gleder meg til FJØRFEDAGENE 2022! Etter siste oppdatering fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet føler jeg meg trygg på at FJØRFEDAGENE 2022 kan bli arrangert –med overholdelse av smittevernreglene. På- meldingen er åpnet og jeg håper at nettopp DU melder deg på. Administrasjonen har stått på, natt og dag, for å lage program og få tak i sponsorer. Programkomiteen, med Tone Steinsland i spissen, har kontaktet foredrags- holdere og bidratt stort til at vi skal få noen fantastiske dager på Kløfta. Programmet er både variert, dagsaktu- elt og spennende. Jeg ser tilbake til FJØRFEDAGENE i Stavanger i 2020. Da reiste jeg hjem full av inntrykk. Det var gøy å treffe folk med tilknytning til fjørfebransjen. Nå får vi muligheten igjen. Jeg håper du kommer? På side 6-9 finner du mer informasjon om arrangementet. Vi legger bak oss et år med mange tøffe tak. I tillegg til pandemi, opplevde fjørfenæringen utbrudd av fuglein- fluensa. Fjørfebønder i Rogaland ble hardt prøvet, og Mattilsynet fikk testet sine rutiner. Beredskapsplaner og smittevern er aktualisert. Takket være gode rutiner og utstrakt samarbeid på tvers av landbruksaktører ble konsekvensene av utbruddet heldigvis begrenset, men vi må være forberedt på at risiko for fugleinfluensas- mitte fra villfugl vil være rundt oss fremover. Dagens situasjon med enorme energiregninger, høye kraftforpriser og gjødselpriser er utfordrende. Fjør- felaget prøver å ha høyt trykk på alle disse sakene. I leserinnlegg på trykk både i Nationen og Bondebladet har NFL stilt krav om at «Fjørfebonden må kompense- res - nå! Les innlegget på side 12. Det er avgjørende at NFL har tett kontakt med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukerlag. Vi har oversendt dem tallgrunnlag som de har hatt med seg i forhandlinger om strømkompensasjon for landbruket. NFL gir Bondelaget og Småbrukarlaget honnør for at de fikk på plass en bedre strømkompensasjon, og at refusjon utbetales i februar. For gass og andre energi- kilder er det fortsatt en jobb å gjøre, og dette er svært krevende da internasjonale forhold og avtaler griper sterkt inn i vår næring. Bondelaget og Småbrukarlaget er våre budbringere i jordbruksforhandlingene. Etter bruddet i forhandlinge- ne i 2021 krevde landbruket tilleggsforhandlinger som førte til en foreløpig kompensasjon for økte kostnader LEDER MOT LYSERE TIDER knyttet til gjødsel og bygningsmaterialer. I tilleggs- forhandlingene ble det lovet at energikostnader skal håndteres i vårens forhandlinger. Vi tror på en seriøs behandling til våren. Ingen har forutsett en så sterk kostnadsøkning på energi. Det er viktig at hele det komplekse energibildet belyses. Svært høye kraftfôrpriser går nå hardt utover fjørfe- bøndenes økonomi, og krever tiltak raskt. NFL har utfordret fôrselskapene på forventninger til prisutvik- ling fremover. Les mer om dette på s 19-21. Nå som fjørfebonden opplever en så sterk kostnads- vekst på mange av sine innsatsfaktorer må de få kompensert dette enten via Staten eller ved at de får økt sine avregningspriser. NFL har på nyåret vært i dialog med Totalmarked og oversendt brev til Omsetningsrå- det. I brevet anmoder vi om at det blir åpnet for å fast- sette nye engropriser allerede nå, da det er for lenge for produsentene å vente til 1. juli med å kunne få kostnads- kompensasjon via markedet. Se omtale på s.13. Etter opplisting av mange utfordringer i 2021, ser jeg endelig lys i tunellen. Landbruksministeren har vist stor forståelse for den krevende situasjonen vi står oppe i. Ny regjering har forpliktet seg i Hurdalsplattformen og landbrukets organisasjonene har vist at de virkelig står på for bedre rammebetingelser. Jeg tror forbrukerne vil ha norske fjørfeprodukter! Høyt aktivitetsnivå er en utfordring for en liten admi- nistrasjon og styret i NFL. Vi vil gjerne levere på alle saker som er viktig for dere fjørfeprodusenter. Imidler- tid strekker ikke alltid ressursene til. Vi er derfor veldig spente på samarbeid med Myldring som vi starter opp i slutten av januar, hvor vi nå får 30% mer ressurser i administrasjonen i 2022. Jeg tror vi går mot lysere tider, - med vårsøg og bedre rammebetingelser for vår næring. Ingunn Dalaker Øderud Ingunn Dalaker Øderud Styreleder Norsk Fjørfelag

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy