FJØRFE nr. 1 - 2022

WEB | NFL.NO * FJØRFE 1 | 22 * * FJØRFE 1 | 22 * 49 TEMA | statistikker NEDGANG PÅ 86 BRUK PÅ 10 ÅR Fra året 2010 til 2020 har det skjedd en reduksjon på totalt 86 kyllingbruk i Norge. Diagram nederst på siden viser at det i 2020 var 527 bruk med kyllingproduksjon mot 613 bruk i 2010. I 2014 hadde vi det høyeste antallet kyllingbruk med 677 stk. ØKT GJENNOMSNITT ANTALL KYLLINGER PER BRUK Tilbake i 2010 ble det slaktet 60 192 000 stk. kyllinger. I 2020 ble det slaktet 67 263 000 kyllinger. I gjennomsnitt produsert man i 2010 98 194 stk. kyllinger per bruk. I 2020 ble det produsert 127 633 stk. kyllinger i snitt per bruk. FORDELING BRUK/ANTALL KYLLINGER PR FYLKE På kartoversikten til høyre viser vi antall bruk og totalt antall kyllinger (i 1 000 stk.) fordelt per fylke for året 2020 sammenlignet med året 2010. Antall slaktede kyllinger per fylke har ligget forholdsvis stabilt i Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark og Agder. Imidlertid har antall bruk blitt redusert med 62 stk. fra 2010 til 2020 i disse fylkene. Trøndelag har redusert fra 20 793 000 slakta kyllinger i 2010 til 18 893 000 i 2020. Antallet produsenter er redusert med 35 stk. i samme periode. Rogaland har økt produksjon betydelig fra 10 694 000 slakta kyllinger i 2010 til 21 777 000 slakta kyllinger i 2020. Regionen har også økt antall kyllingprodusenter fra 101 stk. i 2010 til 122 stk. i 2020 KYLLINGPRODUKSJON STRUKTURENDRING PÅ 10 ÅR Fra 2010 til 2020 har antall bruk med kylling blitt redusert fra 613 stk. til 527 stk. Antall produserte kyllinger har økt fra 60 192 000 stk i 2010 til 67 263 000 stk i 2020. Rogaland har mer en doblet sin produksjon i antall kyllinger fra 2010 til 2020. Tekst & illustrasjoner: Karianne Fuglerud Ingerø Kilde: Slaktestatistikk fra Landbruksdirektoratet basert på Leveransedatabasen for slakt. ANTALL BRUK MED KYLLINGPRODUKSJON 2010-2020 Viken: 101/12 445 Innlandet: 101/11 583 Vestfold og Telemark: 25/ 1 962 Agder: 2/418 Rogaland: 122/21 777 Vestland: 1/70 Møre & Romsdal: 1/115 Trøndelag: 174/18 893 Bruk = 527 stk. Kyllinger(i tusen) =67 263 stk 2020 Viken: 115/12 632 Innlandet: 128/11 712 Vestfold og Telemark: 41/3 040 Agder: 7/556 Rogaland: 101/10 694 Vestland: 9/614 Møre & Romsdal: 3/151 Trøndelag: 209/20 793 Bruk = 613 stk. Kyllinger(i tusen) =60 192 stk 2010 I 2010 ble det produsert kylling på 613 bruk, mens det i 2020 ble produsert på 527 bruk, se oransje linje. Antall slakta kyllinger avgjør hvilken besetningsstørrelse bruket er sortert under, ikke selve produksjonskapasiteten → Kartoversiktene viser antall kyllinger per fylke (i tusen) og antall bruk med kyllingproduksjon i 2020, til sammenligning med året 2010. →

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy