FJØRFE nr. 1 - 2022

* FJØRFE 1 | 22 * * FJØRFE 1 | 22 * 48 TEMA | statistikker I 2010 ble det produsert kalkun på 69 bruk, mens det i 2020 ble produsert på 43 bruk, se oransje linje. Antall slakta kalkun avgjør hvilken besetningsstørrelse bruket er sortert under, ikke selve produksjonskapasiteten. TO AKTØRER Etter at Norsk Kylling avviklet kalkunproduksjon medio 2018 er det nå kun slakting av kalkun hos Nortura Hær- land i Viken og hos Homlagarden i Vestland. REDUKSJON PÅ 26 BRUK PÅ 10 ÅR Diagram nederst på siden viser at det i 2020 var 43 bruk med kalkuner mot 69 bruk i 2010. På 10 år har det skjedd en reduksjon på totalt 26 kalkunbruk i Norge. GJENNOMSNITTLIG ANTALL KALKUNER PER BRUK Tilbake i 2010 ble det slaktet 1 141 867 stk. kalkuner. I 2020 ble det slaktet 892 615 kalkuner. I 2010 ble det i gjennomsnitt produsert 16 549 stk. kalkuner per bruk. I 2020 ble det produsert 20 758 stk. kalkuner i snitt per bruk. FORDELING BRUK/ANTALL KALKUNER FYLKE På kartoversikten til høyre viser vi antall bruk og totalt antall kalkuner fordelt per fylke i 2020 sammenlignet med året 2010. I 2020 er det Viken som har flest kalkunbruk, 33 stk., og produksjon på 588 776 kalkuner. Innlandet hadde produksjon på 7 bruk og en produksjon på 158 794 stk. kalkuner. Vestfold og Telemark produserte 129 752 kalkuner fordelt på 5 bruk. I Vestland produserte ett bruk 12 293 kalkuner. KALKUNPRODUKSJON STRUKTURENDRING PÅ 10 ÅR Fra 2010 til 2020 har antallet kalkunbruk blitt redusert fra 69 stk til 43 stk. Produksjonen har blitt redusert fra 1 141 869 stk kalkuner i 2010 til 892 615 stk i 2020. Kalkunproduksjonen ble avviklet i Trøndelag i 2018 og økologisk kalkun- produksjon er startet opp i Vestland. Tekst & illustrasjoner: Karianne Fuglerud Ingerø Kilde: Slaktestatistikk fra Landbruksdirektoratet basert på Leveransedatabasen for slakt. Kartoversiktene viser antall kalkuner per fylke og antall bruk med kalkunproduksjon i 2020, til sammenligning med året 2010. → ANTALL BRUK MED KALKUNPRODUKSJON I 2010 - 2020 Viken: 34/475 388 Innlandet: 8/164 959 Vestfold og Telemark : 6/91 301 2010 Bruk = 69 stk Kalkuner = 1 141 867 stk. Trøndelag: 21/410 219 Viken: 33/588 776 Innlandet: 7/158 794 Vestfold og Telemark : 5/129 752 2020 Bruk = 43 stk Kalkuner = 892 615 stk. Vestland: 1/15 293 Statestikk for 2021 Landbruksdirektora- tet har tall for 2021 klare sent på våren. Rapport for året 2021 vil komme i FJØRFE nr 5..

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy