FJØRFE nr. 1 - 2022

WEB | NFL.NO * FJØRFE 1 | 22 * * FJØRFE 1 | 22 * 47 TEMA | statistikker PROGNOSEN FRA TOTALMARKED KJØTT OG EGG ØKENDE OVERSKUDD AV EGG Totalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak. Kilde: Totalmarked Kjøtt og Egg Foto: Karianne Fuglerud Ingerø P rognosen for 2022 viser et noe økende overskudd av egg. Overdekningen før tiltak er prognosert til om lag 1 600 tonn. Dette er også noe mer enn sist progno- sert og skyldes høyere prognoserte tilførsler. Vel 400 tonn av overskuddet er allerede avtalt tatt ut før påske gjennom førtidsslakting av verpehøner. Det prognoserte overskuddet i sommermånedene og resten av året blir håndtert med førtidsslakting. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med 0,5 prosent fra 2021. Det er ikke rom for økt produksjon av egg. Tilførsler tonn Endring Importkvoter Engrossalg tonn Endring Markedsbalanse Reg.lager 1.1.2022 Egg 67 000 + 2% 500 * 66 300 + 0% + 1 200 522 *) Forutsetter i prognosen en import på 500 tonn egg. Prognose 2022 - per janaur

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy