FJØRFE nr. 1 - 2022

38 * FJØRFE 1 | 22 * TEMA | dyr og forskning Den første uka etter innsett er kyllingene ekstra sår- bare. Kyllingene er vekselvarme i denne perioden, dvs. at de ikke greier å regulere sin egen kroppstemperatur. Kroppstemperaturen til kyllingen vil derfor styres av temperaturen i dyrerommet. Først rundt dag 5-7 kan de begynne å regulere temperaturen selv. Etter dette er ikke romtemperaturen like kritisk, men «feil» tempera- tur er heller ikke gunstig for verken produksjonsresulta- tene eller dyrevelferden utover innsettet. FOR VARM ELLER FOR KALD? Fôropptaket den første levendeuka har mye å si på utviklingen av dyrets immunsystem og organer. Jo tidligere dyra får i seg næringsstoffer, jo raskere blir plommesekken absorbert. I tillegg er det stor forskjell på utviklingen av tarm hos de kyllingene som har fått i seg næringsstoffer tidlig kontra de kyllingene som kommer sent i gang. En for kald kylling vil være lite aktiv, og de vil ofte trekke seg sammen i klynger. Det resulterer i både lavere fôr- og vanninntak. En for varm kylling vil òg bli mindre aktiv, men den vil prøve å trekke seg vekk fra varmekilder. Det er ikke alltid like lett å ta den vurderin- gen ved å kun se utover flokken. Derfor kan det være lurt å kontrollmåle temperaturen på en del kyllinger de første dagene. TEMPERATUR VS. FUKTIGHET Mange lurer på hvordan man skal regulere tempera- turen i rommet ut fra kroppstemperaturen og i tillegg ta hensyn til fuktigheten i rommet. Fuktigheten spiller en stor rolle for hvordan dyra oppfatter temperaturen, og hvor enkelt de klarer å kvitte seg med fuktigheten. En huskeregel er at sum av temperatur og luftfuktighet ligger mellom 85-90. Men det er alltid dyra som har «fasiten». Sensorer og måleutstyr i huset må titt og ofte kalibreres, og ofte henger de godt over dyras høyde slik at temperaturen ikke nødvendigvis gjenspeiler hvordan kyllingen faktisk har det. TEMPERATURMÅLING AV KYLLINGER Det er har vist seg ved gjentatte målinger at mange slaktekyllingprodusenter starter med for lav tem- ET VIKTIG VERKTØY FOR Å LYKKES MED FJØRFE TEMPERATURSTYRING Et godt management den første tiden etter innsettsdagen er viktig for å lykkes med både fremtidige verpehøner, kalkuner og slaktekyllinger. Her skal vi se på viktigheten av temperaturstyring den første uka. Tekst: Trude Hegle, veterinær og rådgiver fjørfe/Fiskå Mølle Trude Hegle For høy eller lav temperatur vil ha en negativ effekt på kyllingene ved å påvirke: • kyllingens levedyktighet/immunforsvar • aktivitetsnivå • fôropptak/fôrfaktor • jevnheten i flokken • daglig tilvekst og slaktevekt Åmåle kroppstemperatur på kyllingen er «fasiten» på om temperaturen i rommet er korrekt. » Kyllinger kan ikke regulere temperaturen selv den første uka etter innsett. Temperaturmåling er derfor et viktig verktøy i denne perioden. Foto: Maren Nordbø.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy