FJØRFE nr. 1 - 2022

34 * FJØRFE 1 | 22 * TEMA | reportasjer Bonden på Nes produserer 400 tonn kalkunkjøtt årlig. Det tilsvarer omtrent 1,3 millioner middagsposjoner. Guåker har totalt 4.000 kvadratmeter produksjonslo- kaler fordelt på tre fjøs på garden Biskoplien Nedre og to fjøs på garden Rolighet. Guåker foretar 2,5 innsett i året, med til sammen 40.000 kalkuner. Kalkunhusene på Biskoplien Nedre ble i mange år varmet opp med gass. I 2010 valgte Guåker å gå over til biofyring med ved. Hensikten var å redusere utgifter, samt å bidra til å innfri målet om et fosilfritt landbruk innen 2030. Slik sett var hun tidlig ute. BIDRAR TIL LOKAL VERDISKAPNING – Ja, jeg var kanskje det, sier Guåker, og viser fram fyringsanlegget på garden. –Dette er et enkelt anlegg der jeg legger hele tømmer- stokker direkte inn i brennkammeret. Det skjer to gan- ger om dagen, og jeg benytter traktor med tømmerklo, forklarer hun. Fyringsanlegget er utstyrt med et varmemagasin som inneholder 40.000 liter vann. Vannet varmes opp og ledes i rør under bakken og videre ut til kalkunfjøsene. Deretter føres vannet inn i radiotorer som sørger for at dyrene har det godt og varmt. Guåker mater ofte fyringsanlegget med ved fra egen skog. Men hun er også påpasselig med å bestille tøm- mer fra andre i nærområdet. – Biofyring gir gode muligheter for lokal verdiskapning, noe jeg synes er veldig viktig. I fjor kjøpte jeg ved fra nabogarden, forteller hun. MONSTERMASKIN KUTTER FLIS Tre kilometer fra Biskoplien Nedre ligger Rolighet. Her etablerte hun nytt flisfyringsanlegg med vannbåren varme i 2019. – Fyringsanlegget på Biskoplien Nedre er som sagt enkelt og kan sammenlignes med en Volvo 245. Her ser du Tesla-varianten, sier Guåker og legger til: – Alt er automatisk, og jeg har bare jobben med å HOLDER KALKUNENE VARME MED VED OG FLIS FRA EGEN SKOG – JEG ER VELDIG HELDIG Mange bønder opplever tøffe tider på grunn av høye strømpriser og økte kostnader på flere innsatsområder i landbruket. Kalkunprodusent Hanne Guåker er glad for at hun for noen år siden gikk over til å fyre med ved og flis. Tekst & foto: Ole Ludvig Rosenborg, Ringsaker Blad Sted: Nes, Innlandet Ole Ludvig Rosenborg Vi får publisere denne omtalen som stod på trykk i Ringsaker Blad 1. januar. RINGSAKER BLAD FYRER MED VED : Hanne Guåker føler seg heldig som kan benyttes råstoff fra egen skog til oppvarming av produksjonsfjøs. Her viser hun fram fyringsanlegget på Biskoplien Nedre.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy