FJØRFE nr. 1 - 2022

29 WEB | NFL.NO * FJØRFE 1 | 22 * TEMA | reportasjer EIER TO GÅRDER Gunnar Johan kjøpte Maurerud gård da han var 20 år, så flyttet Nina inn 3 år etter. Siden den gang har de bygd opp gården og investert i ytterligere en gård til nå i 2015, Åsterud gård. – Her på Maurerud gård, som er et småbruk, så er det ca. 40 mål med gras. Her har vi frilands eggproduksjon og full oppfôring av oker. Vi har kjøpt Åsterud gård hvor vi nå har flyttet. Der er det 220 mål og så leier vi så vi har totalt 700 mål med gras og ca. 300 mål med korn. Vi har bygd 1.800 kvm ammekufjøs på Åsterud gård hvor vi har ca 130 kalvinger og totalt har vi rundt 400 storfe på begge gårdene til sammen. Vi har nok å henge fingrene i og vi har prioritert å bygge opp driften på begge gårdene. – Storfeproduksjon og eggproduksjon er vidt forskjellige. Blant annet får man i eggproduksjon inntekt fra det første egget som legges, mens med ammekuproduk- sjon kan det ta opp mot 10 år før man får noe betydelig overskudd fra drifta. Samtidig kreves det nok mer tid på kustellet enn på hønestellet, forklarer Nina. EGGPRODUKSJON FRA 2009 I 2009 startet Nina og Gunnar Johan med eggproduk- sjon i storgruppebur med 42-høner. Tre måneder inn i første innsett besluttet Rema 1000 å kun selge egg fra frittgående. –Vi hadde akkurat foretatt en betydelig investering i et anlegg som nå produserte «feil egg». Vi ble mildt sagt fortvila. Vi hadde ikke økonomisk mulighet til å rive ut helt ny innredning etter kort tid. Når marked og etterspørsel endrer seg så må vi som produsent være villig til å flytte på oss, så vi bytte varemottaker og var eggprodusenter hos Nortura i drøyt 6 år. TILPASSET ØKOLOGISK, HAR FRILANDS Etter 8 års drift på Maurerud ble storgruppebur revet ut, hønsehuset ble bygd på og tilpasninger gjort for å tilfredsstille både frittgående, frilands og økologisk produksjon. FRILANDSPRODUKSJON GODE OG JEVNE RESULTATER Nina Johansen og Gunnar Johan Bøhn startet med eggproduksjon i 2009 i storgruppebur. I 2017 ble huset bygd på og renovert og tilpasset økologisk drift, men foreløpig har de frilandsproduksjon. Tekst & foto: Karianne Fuglerud Ingerø Karianne Fuglerud Ingerø Maurerud gård ligger flott til ved Tyrifjorden. Tv. ser vi Gunnar Johan Bøhn, produsentrådgiver hos Den Stolte Hane, Cecilia Larsson og Nina Johansen i samtale foran uteområdet til frilandshønene. Sted: Tyristrand, Viken Maurerud gård og Åsterud gård, Tyristrand: • Eiere Nina Johansen og Gunnar Johan Bøhn. • Eggproduksjon i 42-høners bur fra 2009. Bygd om hønsehus i 2018. Tilpasset økologisk produksjon, men har frilandsproduksjon. Landmeco aviar & HATO lys. • Livkylling fra Tollehaugen kyllingoppdrett, fôr fra Felleskjøpet; spesialfôr for gulere plomme på frilands. Varemottaker Stolte Hane Egg. • Dyra 47 uker ved besøket i slutten av september. • Produksjon på de to gårdene er eggproduksjon, kviger, okser og ammekufjøs. 700 mål gras og 300 mål korn. Begge arbeider fulltid på gården, i tillegg til hjelp fra sønnene Ole Jørgen (17 år) og Vegar (14 år). Tips oss om produsenter! FJØRFE har sendt forespørsel til bla. rådgivere hos fôr- firmaene og vare- mottakerne for å få tips om produsenter som er verd å avlegge et besøk. Nina Johansen er besøkt etter tips fra Cecilia Larsson hos Den Stolte Hane. Har du tips? Send til karianne@nfl.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy