FJØRFE nr. 1 - 2022

27 WEB | NFL.NO * FJØRFE 1 | 22 * TEMA | næringsnytt Julie åpnet med å dele sine refleksjoner rundt verdien av åpenhet og tettere samarbeid i eggbransjen. Verpehønene ble blant annet sammenlignet med toppidrettsutøvere, og det ble gitt eksempler på hvordan de er avhengige av optimalt samspill mellom fôr, miljø, management, osv, for å prestere best mulig. Den høye ytelsen de norske verpehønene viser har potensiale til å være skadelig for dyret - hvis ikke alle faktorer er optimale. –Vi har alle et felles mål om å gjøre det beste for egg- produksjonen. Men vi må tørre å benytte hverandres ulike kompetanse og kommunisere mer åpent og ærlig sammen for å tilrettelegge til det beste for dyra våre, formidlet Julie. Videre presenterte Käthe Kittelsen fra Animalia resultater fra prosjektet «Velferdshøna». Målet med prosjektet er å generere kunnskap om helse og velferd hos norske verpehøns. Dette skal munne ut i praktiske råd både til bonden og fjørfeveterinærer. Nils og Tone Steinsland var innom mange temaer i sitt fellesforedrag. Det ble blant annet gitt informasjon om det pågående fugleinfluensa-utbruddet i Rogaland, hvordan produksjonsresultater kan påvirkes allerede i oppdrettet, og godene av mer strategisk bruk av miljø- berikelse både i oppalet og hos eggprodusent. Deretter var temaet lys i oppdrett og eggproduksjon. Julie delte erfaringer de har gjort knyttet til lys og lysstyring i oppdrettet, og Eiliv Otto Rønnekleiv fra Felleskjøpet gav detaljert informasjon om betydningen av ulike lyskilder og hvordan dette kan påvirke dyrenes adferd. Videre holdt Line Sørensen fra Felleskjøpet Agri inn- SAMLING FOR EGGPRODUSENTER ÅPENHET I HELE VERDIKJEDEN I slutten av november inviterte Oraug Kylling-oppdrett, med Julie Oraug i spissen, til kundesamling. Tema var «alt til det beste for eggproduksjon» og ble belyst fra ulike perspektiver. Tekst & foto: Margrethe Brantsæter og Julie Oraug. Julie Oraug legg om fôring i oppdrettet og under oppverping, og gav tips og råd til produsentene. Margrethe Brantsæter holdt et kort innlegg om arbeidet Norsk Fjørfelag gjør for eggprodusentene bl.a. som talerør i media, i politisk lobby og gav eksempler på aktuelle saker som bedrer eggprodusentenes ramme- vilkår og økonomi. Julie avsluttet dagen med å gi en detaljert gjennomgang av hvordan de jobber fra ankomst av daggamle kyllinger og til unghønene sendes til eggprodusent. Alt fra de kritiske fasene, lysprogram, fôringsprogram, bruk av miljø- berikelser, m.m. ble tatt opp. Dette tema ble videreført til dagen etter hvor alle ble invitert inn på gården og gitt omvisning i et tomt og nyvasket oppdrettshus. Frem- deles med fokus på at åpenhet og ærlighet styrker den norske eggproduksjonen til alles felles interesse. Flere eggprodusenter stilte opp med flere generasjoner. Representanter fra fôrselskaper, varemottakere og utstyrsleverandører var også til stede. Margrethe Brantsæter De som ønsket kunne bli med på omvisning i et tomt og nyvasket opp- drettshus.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy