FJØRFE nr. 1 - 2022

20 * FJØRFE 1 | 22 * TEMA | næringsnytt FELLESKJØPET ROGALAND AGDER v/Direktør Landbruksdivisjonen Torgeir Erfjord PRISØKNING PÅ KRAFTFÔR Kostnadsøkningen på råvarer til kraftfôrproduksjonen fortsetter inn i nytt år og FKRA må som alle andre justere prisene opp. Vi har i lengre tid gjort tiltak for å redusere effekten av økte råvarepriser, men når også prisen på norskprodusert animalsk fett stiger kraftig er vi dessverre nødt til å forholde oss til dette. Prisøkningen vil variere etter sammensetningen i de forskjellige fôrslagene. Vi har foreløpig valgt å ta forsiktige prisøkninger i desember og januar, men vi regner med at særlig energirike blandinger vil øke betydelig gjennom vinteren. HVA PÅVIRKER PRISENE? Boomen i energi- og råvarekostnader slår nå inn for fullt også i prisene på importert korn og råvarer til kraftfôr. En annen av driverne er energiprisene. Vi konkurrerer om mange av de samme råvarene som går til biodrivstoff. Dessuten er det unormalt store leveringsutfordringer og fraktkostnadene går opp. Det er et veldig uryddig markedsbilde. Vi har aldri i historien sett et så krevende marked som nå. Det vi fryktet av leveringsproblemer da pandemien startet i mars 2020 står vi nå midt oppi. TILTAK Mange usikre faktorer gjør det vanskelig å beregne hvordan råvareprisene vil utvikle seg framover. FKRA vil vi- dere ha høyt fokus på å begrense prisveksten for våre kunder. Vi jobber kontinuerlig med optimalisering av blan- dingene, men arbeidet med innkjøpsavtaler, sikring av leveranser og bruk av riktige råvarer vil også intensiveres. I tillegg er våre fagfolk i tett dialog med våre kunder for å gi råd om mest mulig lønnsom fôring. Det faktum at prisen på norskprodusert animalsk fett har en eksplosiv økning, har Felleskjøpet adressert til Biosirk, som er eid av de norske slakteriaktørene, og forklart at dette dessverre er kostnader som vil og må bli videreført bonden i form av høyre pris på kraftfôr. Særlig energirike kraftfôrblandinger, som f.eks. til slaktekylling, vil merke dette mest. FKRA har ellers gode avtaler med leverandørene og ser ingen umiddelbar fare for råvaremangel. Vår oppgave er å sikre nødvendige leveranser til den norske bonden, og det kommer vi til å klare til tross for den krevende situasjonen. STRAND UNIKORN v/ Markedssjef kraftfôr Elin Johanne Ersland Selv om fôr til norske husdyr kan lages medmye norske råvarer så er vi avhengig av en viss import for å dekke etter- spørselen. Energi- og proteinrike fôr til fjørfe merker effekten av et internasjonalt råvaremarked som løper løpsk. KRAFTFÔR BLIR BETYDELIG DYRERE Prisene på importråvarene når stadig nye rekorder. Selv med rekordproduksjon av både soya, mais og hvete ut- lignes dette av stadig større etterspørsel på verdensbasis. Dette betyr at vi blir avhengig av uproblematiske vekstsesonger, som dessverre ikke har vært tilfellet de siste to årene. Ekstremvarme og rekordtørke i Nord Amerika gjennom sommeren medførte elendige hvete- og rapsavlinger, mens det nå meldes om tørke og rekordvarme i Sør-Amerika og mange nedjusterer avlingsforventningene. Dette har igjen medført en eksplosiv økning i prisene på spesielt soya. Ser vi dette i kombinasjon med svært begrenset tilgang av bærekraftige nonGMO soyabønner, som benyttes i norsk landbruk, frykter vi ekstrempriser på proteinråvarer fremover. Ut over rekordpriser på råvarer er det i tillegg fortsatt store logistikkutfordringer, som følge av covid-19, og frakt- rater har eksplodert det siste året. For øvrig sitter spekulantene på enorme summer som plasseres i agrimarkedene, en pågående energikrise samt store begrensninger i tilgangen av kunstgjødsel, med tilhørende rekordhøye priser. Det er ikke tilstrekkelig norsk fôrkorn til å dekke etterspørselen i markedet. Den norske produksjonen av korn, erter og oljefrø i inneværende sesong er (ifølge prognoser fra Norske Felleskjøp november 2021) ca. 10 prosent mindre enn forrige sesong. Be- hovet for import av fôrkorn og andre karbohydratråvarer til kraftfôrindustrien som roesnitter, mais, melasse, øko- logiske varer, fôrhvete og fiberråvarer er prognosert til 491 000 tonn. Bruk av importerte råvarer i kraftfôr er uunngåelig. Økte råvarepriser gir økte kraftfôrpriser. Jo mer import det er i fôret desto større effekt får prisoppgangen på produksjonsøkonomien. For fjørfe sin del så hadde vi en prisøk- ning i 2021 og opplever at 2022 innledes med et stort hopp. Spesielt protein og energirike fôr får størst prisvekst med økninger i pris mellom 10-30 øre pr kg. Tilpasning av resepter for å redusere effekten av høye råvarepriser gjøres kontinuerlig - men hensyn til dyras hel- se, velferd og produksjon må ligge i bunn. Når råvareprisene går ned igjen så vil vi være raske til å sette prisene ned igjen. Når dette blir er vanskelig å si - lettelser på kort sikt ser vi ikke. Torgeir Erfjord Elin Johanne Ersland

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy