FJØRFE nr. 1 - 2022

WEB | NFL.NO 19 * FJØRFE 1 | 22 * TEMA | næringsnytt HVORDAN SER FÔRFIRMAENE PÅ SITUASJONEN KRAFTFÔRPRISENE STIGER Prisstigning på kraftfôr til fjørfe har vært betydelig den senere tid. Fôrfirmaene varsler ytterligere prisoppgang. Vi viser her utviklingen i kraftfôrprisene og har spurt fôrfirmaene hvordan de ser på kraftfôrsituasjonen for 2022. Tekst: Karianne Fuglerud Ingerø Foto: FKRA/May-Linda Schjølberg BETYDELIG PRISØKNING PR 3. KVARTAL 2021 Landbruksdirektoratet samler inn priser fra fôrfirma- ene. Gjennomsnittspriser, vektet med solgt mengde, viser følgende prisoppgang på fjørfefôr fra 2019 og frem til og med 3. kvartal 2021: • Konvensjonelt slaktekyllingfôr + 0,21 kr/kg • Konvensjonelt verpefôr + 0,27 kr/kg • Økoligisk verpefôr - 0,01 kr/kg Landbruksdirektoratet fører kun statestikker for de tre kategoriene av fjørfefôr som vi har nevnt her. PRISVEKST OGSÅ I 4. KVARTAL 2021 Vi vet at prisene for 4. kvartal 2021 økte ytterligere. Imid- lertid er ikke tallmaterialet ferdigstilt av Landbruksdirek- toratet før i februar, så snittpriser for året 2021 er derfor kun tom. 3. kvartal, i diagrammene nedenfor. FORTSATT PRISØKNING I VENTE I 2022 Fôrfirmaene varsler at det er behov for ytterligere prisoppgang på de ulike fjørfefôr nå i 2022. Vi har bedt om deres uttalelse om hvordan de ser på situasjonen og hvilket handlingsrom de har til å begrense kostnads- økningen. Se deres informasjon på neste side. Karianne Fuglerud Ingerø ØKOLOGISK VERPEFÔR SLAKTEKYLLINGFÔR VERPEFÔR Diagrammene viser de tre kategoriene av fjørfefôr som Landbruksdirektoratet fører statestikk over. De henter inn priser fra fôrfirmaene og vekter prisene med solgte mengder. Prisene vises her som snittpriser per år, men for året 2021 er snittpris kun medregnet til og med 3. kvartal. Rapport for 4. kvartal foreligger først i februar 2022. SNITTPRISER KRAFTFÔR * KUN MEDREGNET TOM. 3. KVARTAL FOR ÅRET 2021 * * *

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy