FJØRFE nr. 1 - 2022

17 WEB | NFL.NO * FJØRFE 1 | 22 * TEMA | lagsarbeid FAG- OG ÅRSMØTE I FJØRFELAGET VEST Fjørfelaget Vest inviterte til lunsj til lunsjmøte på Thon Hotell Flesland 2. - 3. desember. 20 produsenter og foredragsholdere deltok på møtedagene. Tekst: Ingunn Dalaker Øderud, Norsk Fjørfelag & Tone Beate Hansen, Nortura Foto: Tone Beate Hansen Nortura var representert med Tone Beate Hansen og Sverre Rædergård. Fra Norsk Fjørfelag møtte Ingunn Dalaker Øderud. Første dag ledet Sverre møtet som var viet til temaet «Hvordan får jeg best mulig resultater i min produk- sjon». Svært mange tema ble omtalt. Det var god tid til dialog med produsentene og det var mange diskusjo- ner om ulike driftstekniske tema. Tema som ble berørt var blant annet matsikkerhet, fugleinfluensa, lys i eggproduksjon, kjølbeinsbrudd, fjørplukking, feillagte egg, miljøberikelse og hva gjør røkter i oppverpingsti- den? Fôr og valg av fôrmidler i forhold til hønene sitt næringsbehov var også tema. Etter en pause innledet Ingunn Øderud fra Fjørfelaget. Hun tok opp betydningen av Norsk Fjørfelags arbeid for alle fjørfeprodusenter og viktigheten av at flest mulig er medlemmer i Fjørfelaget. Hun redegjorde for hvilke saker det arbeides med og viktigheten av godt samarbeid med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget. Målet er at Fjørfelaget skal være «på ballen» i alle saker som er av betydning for fjørfepro- dusentene. Gjennom medlemsskap i organisasjonen får alle medlemmer tidsskriftet FJØRFE ti ganger pr år. Bladet kan godt betegnes som fjørfeprodusentenes «lil- Deltakerne på Fjørfelaget Vest sitt arrangement i desember. Styret i Fjørfelaget Vest: • Leder: Hans Arne Breivik tlf. 957 44 560 • Styremedlem/kasserer: Jostein Dale tlf. 932 57 349 • Styremedlem: BenteHegnaGravelsæter tlf. 977 61 307 • Styremedlem: Karl Steinar Håheim tlf. 950 67 472 • Vararepresentant: Bente Nordanger tlf. 997 01 140 le bibel». Bladet er en egen lærebok for produsentene. I etterkant av Ingunn sitt innlegg arrangerte Fjørfelaget Vest sitt årsmøte og torsdag kveld var det julemiddag, og ingen gikk nok sultne fra bordet. Fredag var det møte for produsenter som leverer til Nortura, Eggringen Vest. Her gav Sverre Rædergård en oppdatering og status angående salg og marked. Bjarne Aga holdt et innlegg med nytt fra Fagutvalg egg. Det var også flere faginnlegg på agendaen. Trond Pedersen, Nortura, gav tilhørerne en oppdatering om fugleinfluensa. Fôr til verpehøns stod også på program- met, presentert av Harald Hetland fra Fiskå Mølle og Kari Ljøkjel fra Felleskjøpet. Til slutt presenterte Tone Beate Hansen resultater fra eggkontrollen samt aktu- elle problemstillinger rapportert av eggprodusenter. Ingunn Dalaker Øderud Tone Beate Hansen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy