FJØRFE nr. 1 - 2022

10 * FJØRFE 1 | 22 * TEMA | lagsarbeid INNKALLING ÅRSMØTE LILY COUNTRY CLUB, KLØFTA, 10. MARS 2022 SAMMENSETNING AV ÅRSMØTET Årsmøtet består av utsendinger fra lokallagene, styret og ordfører. I tillegg kan produsenter som har betalt kontingent for inneværende år delta med full stemmerett. DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET: 1. Opprop av stemmeberettigede medlemmer 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Årsmøtet bestemmer om årsmøtet skal være åpent eller lukket 4. Valg av to referenter 5. Valg av to stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokollen 6. Styreleders tale 7. Årsmelding fra styret 8. Regnskap, revisjonsberetning og orientering om budsjett 9. Prioriterte oppgaver og styrets arbeidsplan for kommende år 10. Innkomne saker 11. Valg av styreleder (1 år) 12. Valg av styremedlemmer (2 år) og vara- medlemmer (1 år) 13. Valg av nestleder blant styrets medlemmer (1 år 14. Valg av ordfører og varaordfører (1 år) 15. Valg av ett nytt medlem til valgkomiteen (3 år) og 2 varamedlemmer (1 år) 16. Valg av 2 revisorer og 1 vararevisor (1 år) 17. Godtgjørelse til tillitsvalgte 18. Kontingent for neste år 19. Avslutning SAK 10. INNKOMNE SAKER Saker til behandling på årsmøtet skal være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet (senest 9. februar). SAK 18. KONTINGENT FOR 2023 Styret foreslår å heve medlemskontingenten med kr. 100,- til 3.450,- i 2023. Jan Arne Broen (ordfører), Skarnes, januar 2022 Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Fjørfelag som avvikles under FJØRFEDAGENE 2022. FJØRFEDAGENE åpner den 10. mars kl 10:00, og årsmøtet avholdes kl. 16:45. Sakspapirer sendes NFLs medlemmer på e-post innen 23. februar. For å ha stemmerett må medlemskontingent for 2022 være betalt innen 1. mars. PÅMELDING TIL ÅRSMØTET Det er et begrenset antall plasser grunnet covid- restriksjoner. Ikke vent - meld deg på i dag! Medlemmer mottok mail med påmeldingslink til FJØRFEDAGENE og årsmøte fra margrethe@nfl.no 26. janaur.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy