ÅRSMELDING - 2021

39 TEMA | xxxxxxxxx WEB | NFL.NO * FJØRFE 2 | 22 * TEMA | årsmelding * 2 Norsk Fjørfelag arbeider for langsiktige og forutsig- bare rammebetingelser for den norske fjørfeprodu- senten. Norsk Fjørfelag er den eneste organisasjonen som er åpen for alle fjørfeprodusenter uavhengig av produksjon og omsetningsledd. Styret vil hvert år definere og prioritere oppgaver som støtter de sentrale hovedpunktene nedenfor. En oversikt over planlagte arbeidsoppgaver under hvert punkt kan oversendes ved å kontakte daglig leder i Norsk Fjørfelag. I ARBEIDSÅRET 2022-2023 SKAL STYRET OG AD- MINISTRASJONEN ARBEIDE MED: 1. Fjørfeprodusentens rammebetingelser NFL skal ivareta fjørfeprodusentens interesser ved å jobbe aktivt og bevisst inn mot varemottakerne, Stortinget, Norges Bondelag, Omsetningsrådet, Landbruksdepartement, Landbruksdirektoratet og andre beslutningstakere. a) NFL skal jobbe for bedre støtteordninger for bære kraftige investeringer. b) NFL skal jobbe aktivt for å sikre at ordningen med omsetningsmidler blir videreført samt sikre riktig bruk av omsetningsmidlene. 2. Produsentøkonomi NFL skal utarbeide et solid dokumentasjonsgrunn- lag som viser utviklingen i produsentøkonomien for egg og fjørfekjøtt. Dokumentasjon av økte kostnader gjennom verdikjedene vil bli vektlagt. Dokumentasjonen skal brukes aktivt i dialog med beslutningstakere for å synliggjøre de økonomiske konsekvensene av endringer i kostnadsbildet, dyre- velferdstiltak, investeringer mht. mer bærekraftig produksjon osv. a) NFL skal jobbe for at beslutningstakere; politi- kerne, varemottakerne, dagligvarekjedene m.fl. gir fjørfebøndene en anstendig lønn som gjenspeiler fjørfebondens arbeid. 3. Synlig organisasjon NFL skal være et troverdig faktabasert, reflektert tale- rør på vegne av fjørfeprodusentene. I alle mediesaker som angår produsentene i fjørfenæringen skal styret eller ledelsen i NFL være foretrukne talspersoner. 4. Solid organisasjon NFL har sommål at alle kommersielle fjørfebønder skal tegne medlemskap og ser nytten av medlemskapet. a) NFL skal jobbe for å øke aktiviteten i lokallag. b) Medlemsverving er den viktigste muligheten for å øke NLFs inntektsgrunnlag. Økt inntektsgrunnlag via medlemsverving vil muliggjøre utvidelse av administrasjonen. c) NFL skal videreføre satsningen på FJØRFEDAGENE som årlig samlingspunkt for fjørfenæringen. ARBEIDSPLAN NORSK FJØRFELAG 2022/2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy