ÅRSMELDING - 2019

TEMA | xxxxxxxxx * FJØRFE 2020 * 2 årsmelding INNKALLING ÅRSMØTET NORSK FJØRFELAGS ÅRSMØTE CLARION HOTEL ENERGY, STAVANGER, 5. MARS 2020 SAMMENSETNING AV ÅRSMØTET Årsmøtet består av utsendinger fra lokallagene, styret og ordfører. I tillegg kan produsenter som har betalt kontingent for inneværende år delta med full stemmerett. DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET: 1. Opprop av stemmeberettigede medlemmer 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Årsmøtet bestemmer om årsmøtet skal være åpent eller lukket 4. Valg av to referenter 5. Valg av to stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokollen 6. Styreleders tale 7. Årsmelding fra styret 8. Regnskap, revisjonsberetning og orientering om budsjett 9. Prioriterte oppgaver og styrets arbeidsplan for kommende år 10. Innkomne saker 11. Valg av styreleder (1 år) 12. Valg av styremedlemmer (2 år) og vara- medlemmer (1 år) 13. Valg av nestleder blant styrets medlemmer (1 år) 14. Valg av ordfører og varaordfører (1 år) 15. Valg av ett nytt medlem til valgkomiteen (3 år) og 2 varamedlemmer (1 år) 16. Valg av 2 revisorer og 1 vararevisor (1 år) 17. Godtgjørelse til tillitsvalgte 18. Kontingent for neste år 19. Avslutning SAK 10. INNKOMNE SAKER Det er to innkomne saker: 1. Vedtekter for NFL sine lokallag Alle lokallag har ikke (oppdaterte) vedtekter. NFL- styret og administrasjonen har startet med å lage en mal for lokallagsvedtekter. Målet er at disse skal innlemmes i NFL sine vedtekter på årsmøtet i 2021. 2. Lokallagenes struktur Det er stilt spørsmål til om NFL-lokallag bør følge ny fylkesstruktur. NFL-styret ønsker å fremme forslag om en utredning i 2020 som kan presenteres og diskuteres på NFL sitt årsmøte i 2021. SAK 18. KONTINGENT FOR 2021 Styret foreslår å heve medlemskontingenten med kr. 200,- til 3.250,- for 2021. Jan Arne Broen (ordfører), Skarnes, januar 2020 Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Fjørfelag. Årsmøtet avholdes på Clarion Hotel Energy, 5. mars 2019. Årsmøtet starter kl. 16.30 og er planlagt avviklet til kl. 18.00. Vi minner om at FJØRFEDAGENE åpner allerede kl. 09.30. 1 |

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy