Slideren på forsiden består av flere slides. De som er der kan redigeres eller man kan legge til nye eller ta utgangspunkt i de som er der og lage en kopi (Clone). Sistnevnte funksjon bevarer alle innstillinger og har som utgangspunkt standard bilde av dyrene.
NB: Det er publiseringsdato/klokkelsett som styrer rekkefølgen, nyeste først.

REDIGERE SLIDES

 

ENDRE TITTEL
Endre innhold i feltet Heading Area

 

ENDRE LINK URL
Endre URL i feltet, Button#1

 

ENDRE BILDE
Skift fremhevet bilde ved å klikke på minityren

 

KOBLE TIL SLIDER
Huk av for den aktuelle slider