I 2023 oppdate vi avlspyramidene for slaktekyllingproduksjon. Denne stod på trykk i FJØRFE nr 7 2023 og gjengis nedenfor. I løpet av 2024 håper vi å oppdatere avlspyramidene for egg- kalkun- og andeprodukjon. De vil publiseres i FJØRFE og legges tilgjengelig her når de er oppdatert.

AVLSPYRAMIDE SLAKTEKYLLING

Avlspyramiden er utarbeidet ved hjelp av informasjonsinnhenting fra alle aktører medio 2023 og gjelder for året 2022.
Takk til alle som velvillig har bidratt slik at vi har fått laget denne oversikten.
Klikk på bildet for større visning.