Det trengs 30 nye fjøs med verpehøner for å få balanse i det norske eggmarkedet, mener Nortura. Nå frister de nye produsenter med høyere eggpris og gratis veterinær.

Kilde: Nationen